SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastuuviikolla naiset ja tytöt tulivat kuulluiksi omalla äänellään

Filantropian viestintäkoordinaattori Laura Karlin ja Vastuuviikon lähettiläs Mariette Shabulinzenze Vastuuviikon tilaisuudessa Tampereella. Kuva: Tampereen ortodoksinen seurakuntaEkumeenisella vastuuviikolla kirkot nostivat esiin naisten ja tyttöjen osallisuuden merkityksen ja oikeuden elää ilman väkivaltaa. Kampanjaviikolla 22.-29.10.2017 Vastuuviikon lähettiläät vierailivat seurakunnissa puhumassa naisten oikeuksien toteutumisesta ja elämästä maahanmuuttaja-
naisena Suomessa.


Vastuuviikon iskulause Omalla äänellä kiinnitti huomion siihen, että jokaisella naisella ja tytöllä on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin perheessä ja yhteiskunnassa.

 

Syrjintä ja väkivalta kuitenkin tukahduttavat monen naisen äänen niin maailmalla kuin Suomessa. Vastuuviikolla keskustelua naisten oikeuksista käytiin vilkkaasti niin kampanjatilaisuuksissa kuin mediassa.

 

Vastuuviikon lähettiläät haluavat vaikuttaa


Vastuuviikon lähettiläs Ujuni Ahmed keskusteli ohikulkijan kanssa naisten oikeuksista tempauksessa Narinkkatorilla.

Kampanjan viesti oman äänen merkityksestä on saanut painoarvoa Vastuuviikon lähettiläiden ansiosta. lähettiläät kertovat omia kokemuksiaan tyttönä ja naisena elämisestä synnyinmaissaan Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä.

 

He tekevät näkyväksi myös haasteita ja ongelmakohtia, jotka vaikuttavat kielteisesti maahanmuuttajanaisten osallisuuden toteutumiseen. Näitä ovat esimerkiksi työllistymisen vaikeus, tietämättömyys omista oikeuksista ja suomalaisten rasismi.

 

Ketkosihteeri Lasse Lindberg osallistui Vastuuviikon tempauksen toteuttamiseen.Lähettiläinä toimivia naisia yhdistää halu toimia naisten oikeuksien puolesta ja puhua tärkeintä pitämistään asioista. Monelle heistä Vastuuviikko on ensimmäinen tilaisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

 

Minusta on hienoa, että naisia koulutetaan, jolloin he voivat muuttaa asenteitaan, sanoo Vastuuviikon lähettiläs Regina Augustino .

 

Hän uskoo, että osallistuminen Vastuuviikon kaltaiseen kansalaistoimintaan rohkaisee naisia toimimaan erilaisissa rooleissa.

 
Seurakunnilla on mahdollisuus tukea maahanmuuttajanaisia

Vastuuviikon teemaseminaarissa Monikulttuurisen työn neuvottelupäivillä Keravalla keskusteltiin tyttöjen osallisuuden vahvistamisesta. Keskustelemassa olivat Mirca Kukkasniemi, Virve Lintula, Hazbije Krasniqi, Solafa Ali Alori ja Ujuni Ahmed (kuvan ulkopuolella). Moderaattorina toimi Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen. Kuva: Virpi Paulanto

Nigeriasta Suomeen muuttanut Hope Nwosu haluaa Vastuuviikon kautta lisätä tietoisuutta maahanmuuttajataustaisten tyttöjen ja naisten oikeuksista sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että naisten itsensä keskuudessa.

 

Suomi on hyvä maa, jossa miehillä ja naisilla on lähes yhtäläiset oikeudet. Maahanmuuttajanaiset ovat kuitenkin alakynnessä, sillä he eivät ole tietoisia oikeuksistaan eivätkä osaa käyttää niitä.

 

Seurakunnat voivat parhaimmillaan olla avainasemassa alakynteen jääneiden naisten tukemisessa ja esiin nostamisessa.

 

Vastuuviikosta tuli kirkkojen vastaus #MeToo –kampanjaan


Studium Catholicumin ekumeenisessa aamurukouksessa osallistuttiin #ThursdaysInBlack -somekampanjaan.

Kirkot liittyivät Vastuuviikolla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustavaan sosiaalisen median kampanjaan #ThursdaysInBlack, jonka on aloittanut Kirkkojen maailmanneuvosto. Kampanjan idea on ottaa kantaa seksuaalista ja sukupuolittutta väkivaltaa vastaan pukeutumalla torstaisin mustiin ja julkaisemalla kuva somessa.

 

Mustiin puetut someselfiet ja naisiin kohdistuvan väkivallan käsitteleminen eri tilaisuuksissa osoittautuivat ajankohtaisiksi. Kampanjaviikolla maailmalta levisi nimittäin myös Suomeen #MeToo –somekampanja, joka pyrki tekemään näkyväksi seksuaalisen väkivallan ja häirinnän yleisuuden.

 

Esimerkiksi , ja uutisoivat kirkkojen kannanotosta seksuaalista väkivaltaa vastaan. Monet Vastuuviikon tilaisuuksissa kohdatut ihmiset kiittivät sitä, että Vastuuviikolla tartuttiin tabuna pidettyyn aiheeseen.

 

Naisten äänet kantoivat kautta koko maan


Presidentti Tarja Halonen kiitti Vastuuviikolle valittua teemaa puheessaan YK:n päivän jumalanpalveluksessa Helsingin tuomiokirkossa. Kuva: Suomen YK-liitto

Vastuuviikon tilaisuuksia järjestettiin eri paikkakunnilla. Esimerkiksi Iisalmessa kokoonnuttiin ekumeeniseen rukoushetkeen, Lakeuden Ristissä Seinäjoella kuultiin naisten kertomuksia voimaantumisesta ja Karjaalla Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Lärkkullan opiston yhteinen seminaari käsitteli naisten osallisuuden merkitystä rauhalle.

 

Ekumeeninen kirkkokävely alkoi Andreaskyrkanilta. Pastori Stefan Salonen johti rukoushetkeä.Helsingissä seurakuntayhtymän ja usean seurakunnan ekumeeninen työryhmä järjesti yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa keskiviikkona 25.10. Omalla äänellä -tempauksen Kampin Narinkkatorilla, joka tavoitti tuulisesta säästä huolimatta satoja ohikulkijoita.

 

Sunnuntaina 29.10. sama ryhmä toteutti ekumeenisen kirkkokävelyn, jolla kierrettiin keskustan kirkoissa rukoilemassa naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. 

 

Lukuisissa jumalanpalveluksissa kautta Suomen kerättiin kolehti kirkkojen yhteiseen työhön naisten oikeuksien edistämiseksi.

 

Vastuuviikon ekumeenista jumalanpalvelusta vietettiin Hervannan kirkossa Tampereella sunnuntaina 22.10. Kampanjaviikon päätteeksi kokoonnuttiin Tuomasmessuun Agricolan kirkkoon sunnuntaina 29.10.

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen saarnasi Vastuuviikon Tuomasmessussa.Raportoi tilaisuutesi – autat kehittämään Vastuuviikkoa


Suomen Ekumeeninen Neuvosto kerää palautetta Vastuuviikon tilaisuuksien järjestäjiltä. Palautetta voi antaa 6.12.2017 mennessä täyttämällä .

 

Palautteen avulla saamme arvokasta tietoa siitä, kuinka moni suomalainen on osallistunut Vastuuviikon ohjelmaan ja miten voimme jatkossa kehittyä kampanjan koordinoimisessa.

 

Kirkot ja kristilliset yhteisöt jatkavat edelleen vaikuttamistyötä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Vuoden 2018 Vastuuviikolla naisten oikeuksia käsitellään erityisesti ihmisarvoisen työn ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

 

Kampanjaviikkoa vietetään seuraavan kerran 21.28.10.2018. Seuraa Vastuuviikon kuulumisia ja tule mukaan tekemään yhteistä ihmisoikeuskampanjaamme!Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.