SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vastuuviikon harjoittelija Samu-Ville  esittäytyy

Kuva: Samu-Ville Toivonen.

Opiskelija Samu-Ville Toivonen toimii  Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa Vastuuviikon harjoittelijana syys-lokakuussa 2023. Seuraavassa hän vastaa muutamaan kysymykseen, joiden kautta saamme tietää hieman enemmän siitä, minkälainen harjoittelija ja harjoittelu on kyseessä. Samu-Villen tavoittaa tulevina viikkoina osoitteella vastuuviikko.toimihenkilo(at)gmail.com. Vastuuviikkoon voi tutustua osoitteessa

1. Kerro itsestäsi
Tervehdys! Olen Samu-Ville Toivonen ja toimin tänä syksynä SEN:illä työharjoittelijana erityisesti tulevan Vastuuviikon puitteissa. Taustoiltani olen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon monessa mukana oleva aktiivijäsen, mistä myös tieni teologian ihmeelliseen maailmaan juontaa. Tällä hetkellä aloittelen kolmatta opintovuottani kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnalla, eli tutummin pappislinjalla Helsingin yliopistossa.


Vastuuviikon teema on tänä vuonna Pyhä rauha - Kristityt rauhan rakentajina 2. Miksi hait harjoittelijaksi Vastuuviikolle?
Kiinnostukseni ekumeniaa kohtaan on vahvistunut entisestään opintojen edetessä. Teorian lisäksi itselleni tarjoutui tilaisuus konkreettiseen ekumenian hyväksi tapahtuvaan työskentelyyn, eli Vastuuviikon toteuttamiseen keväällä päättyneen Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman, eli KETKO-kurssin myötä. Ja kuten hyvillä harrastuksilla on taipumusta, muuttui alun perin vapaaehtoistyönä aloitettu Vastuuviikon suunnittelu kesän mittaan työksi, joka harjoittelumuodossaan myös tukee opintojani. Tehtävässä ehdottomasti mielenkiintoisinta on päästä hyödyntämään teologiselta ja kirkolliselta kentältä opittua tietotaitoa kirkkokuntarajat ylittävällä tavalla.


3. Kerro jostain ekumeenisesta kohtaamisesta, joka on jäänyt mieleesi?
Varhaisimmat ekumeenisesti mieleen painuneet kohtaamiset osuivat omalle kohdalleni varusmiespalveluksen aikana, jolloin sama ikäluokka monenlaisine eri taustoineen sekoittui hetkeksi yhteen. Sittemmin ekumeeniset kohtaamiset ovat lisääntyneet tehdessäni seurakuntatyötä eri paikkakunnilla. Huomattavaa on, ettei nykypäivän hengellisessä työssä ole lainkaan harvinaista kohdata useista eri perinteistä vaikutteita omaksuneita kristittyjä.


4. Mitä toivot oppivasi harjoittelun aikana?
Syksyn harjoittelulta odotan eniten läpileikkausta ekumeeniseen työskentelyyn, josta erityisesti ekumeenisen yhteistyön ja verkostojen tuntemuksen oppimista.


5. Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat tulevaisuudessa?
Pitkän aikavälin tavoitteenani on seurata kutsumustani kohti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirkaa. Toisaalta on myös mahdollista, että valmistumiseni jälkeen toimin myös jonkin aikaa opetusalan tehtävissä. Joka tapauksessa tulevaisuuden työni liittynee vahvasti teologisen osaamisen hyödyntämiseen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.