SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

VASU2017 – Toteutuuko lapsen oikeus katsomukseen?

Jyri Komulainen avasi tilaisuuden.Juontajana ja puheenjohtajana Saila Poulter.

Kokoavat päätössanat lausui Mari-Anna Pöntinen.Varhaiskasvatus on osa elinikäisen oppimisen polkua. Olennaisena osana siihen kuuluu katsomuskasvatus, joka ei ole erillinen sisältökokonaisuutensa vaan sitä toteutetaan esimerkiksi tutustuen eri katsomusten tärkeisiin juhliin sekä ajankohtaisiin ilmiöihin. Varhaiskasvatussuunnitelma haastaa pohtimaan aikamme uskonto- ja kulttuurikasvatusta, jonka tulee olla yleissivistävää. Hyvään kulttuuriseen osaamiseen kuuluu kyky ymmärtää maailman monimuotoisuutta. Uskonnonvapautta on pitkään tulkittu vapautena olla osallistumatta, mutta uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa asia ymmärretään toisin. 30.9.2016 oli Helsingin ortodoksisen seurakunnan saliin kokoontunut noin sata kasvatuksen ammattilaista tai varhaiskasvatuksesta kiinnostunutta henkilöä kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta ja kiinnostavasta teemasta. 

 

Tapahtuman järjesti Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasiain jaosto. 

 

Avauspuheenvuorossaan jaoston puheenjohtaja, dosentti Jyri Komulainen totesi, että lapsuudesta ja lasten kasvattamisesta puhuttaessa ollaan elämän ytimen äärellä. Lapsuus on meitä yhdistävä asia.

– Sellaisenaan se edustaa tasa-arvon ja demokratian todellisuutta hierarkkisen maailman keskellä. Vaikka jokainen lapsuus on erityinen ja erilainen, ihmiselämään kuuluva lapsuus on uteliaisuuden, avoimuuden ja luottamuksen aikaa. 

– Feodor Dostojevskin teoksessa Karamazovin veljekset kasvatuksen tarkoitukseksi kuvataan hyvien muistojen synnyttäminen. Lapsuudessa meihin painuneet hyvät muistot kannattelevat meitä koko loppuelämän ajan. Syvät muistot koskettavat olemistamme ja niitä voisi kuvailla jopa uskonnollisiksi. Jotta varhaiskasvatuksessa voisi syntyä hyviä ja syviä muistoja, päiväkodin arjessa on otettava tosissaan lasten isot kysymykset, myös kysymys Jumalasta.

– Yhteiskunnan tarjoaman koulutuksen ja kasvatuksen tarkoituksena on kohdata lapsi elämän kaikilla tasoilla. Yksi näistä tasoista on syvätaso, jota uskontokasvatus koskettaa. Syvätaso haastaa kasvattajan, sillä se on taso, jolla opettaja huomaa olevansa itsekin pysyvästi oppilaan asemassa.

 

Seminaari rakentui alustuksille, kommenttipuheenvuoroille, keskustelulle ja verkostoitumiselle, jolle virkistävä kahvitauko loi miellyttävät puitteet. 


Puheenjohtajana toimi KT Saila Poulter. Alustajina olivat opetusneuvos Heli Nerdersröm Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, lehtori, KM Sylvia Tast ja TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia


Kommentoivassa paneelissa keskustelivat FM, TM Kaarina Lyhykäinen, ort. kirkko, opettaja, FM Nurit Steinbock-Vatka, juutalainen seurakunta, erityisopettaja Satu Lindgren, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (mormonit). 

 

Kokoavan päätöspuheenvuoron piti pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Hän totesi muun muassa, että kasvatuskysymys on tulevaisuuden kysymys. VASU2017 on yhtä aikaa sekä suuri ilon aihe, että suuri haaste. 

_______

Kooste: Suvi Korhonen ja Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: Marianne Kantonen ja Sirpa-Maija Vuorinen

 


Dosentti Jyri Komulainen avasi seminaarin ja korosti puheenvuorossaan mm. hyvien lapsuusmuistojen merkitystä kasvatuksessa. 
Opetusneuvos Heli Nederström Opetus- ja kulttuuriministeriöstä avasi
puheenvuorossaan varhaiskasvatussunnitelman tarkoitusta ja sisältöä. VASU2017 on tärkeä jo uudistuneelta merkitykseltään, sillä...
Lehtori, KM Sylvia Tast alusti aiheesta: miksi lapsella tulee olla
oikeus uskontoa ja katsomuksia koskevaan kasvatukseen? Katsomuskasvatus on monilla tavoin tärkeää ja lähelle tulevaa mutta se ei s...
TM, KK Silja Lamminmäki-Vartian mukaan VASU2017 haastaa niin
varhaiskasvatuksen henkilöstön kuin johtajuudenkin. Tähän asti katsomuskasvatuson ollut työntekijöiden henkilökohtaisten ajatusten ja os...
Alustuksia seuranneessa keskustelussa kysyttiin, miten katsomuskasvatus
todellisuudessa näkyy päiväkotien arjessa, sillä katsomuskasvatus ei tällä hetkellä näy kotiin perheille. Alustajat totesivat...
Paneelissa kommentoivat TM, FM Kaarina Lyhykäinen, ortodoksinen kirkko,
opettaja FM Nurit Steinbock-Vatka, Helsingin juutalainen seurakunta ja
erityisopettaja Satu Lindgren, Myöhempien Aikojen P...
Keskustelussa nousivat esille kiitokset ajankohtaisen seminaarin mainiosta järjestämisestä. Moni asia oli valjennut ja monta kysymystä oli herännyt. Muun muassa todettiin, että kaikkien uskontojen tun...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.