SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vatikaanin radio: Suomalainen ekumeeninen valtuuskunta paavin vastaanotolla

Paavi Franciscus ja arkkipiispa Kari Mäkinen.
Kuva: Vatican Radio.


(17.1) "Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille(Room.1,7). Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi, kuten 25 vuoden ajan ovat tehneet edeltäjäni, autuas Johannes Paavali II ja Benedictus XVI, vastaanottaessaan ekumeeniset valtuuskuntanne Suomen suojeluspyhimyksen, Pyhän Henrikin juhlan yhteydessä.


Apostoli kysyy hajaantuneelta Korinton yhteisön jäseniltä: Onko Kristus jaettu?(1 Kor.1,13). Tämä on valittu huomenna alkavan Kristittyjen Ykseyden puolesta vietettävän rukousviikon aiheeksi. Tänään sitä kysytään teiltä. Niiden edessä, jotka tänään eivät enää pidä päämääränään kirkon täydellistä ja näkyvää ykseyttä, meidän ei tule luopua ponnisteluistamme ekumenian puolesta, vaan meidän on rukoiltava uskollisesti sitä, mitä Jeesus rukoili Isältä: että he kaikki olisivat yhtä(Joh.17,21).


Tällä hetkellä myös ekumeniassa ja kristittyjen välisissä suhteissa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, mitkä johtuvat etupäässä siitä, että tunnustamme uskoamme yhteiskunnissa ja kulttuureissa, missä yhä pienemmässä määrässä viitataan Jumalaan ja kaikkeen siihen, mikä koskee elämän yliaistillista ulottuvuutta. Huomaamme sen ennen kaikkea Euroopassa, mutta ei ainoastaan siellä.


Nimenomaan siksi on tärkeää, että todistuksemme keskittyy uskomme ytimeen, Jumalan rakkauden julistamiseen, mikä ilmeni hänen Pojassaan Kristuksessa. Tässä on meillä tilaisuus kypsyä keskinäisessä ykseydessämme ja edistää hengellistä ekumeniaa, mikä syntyy suoraan Jeesuksen apostoleilleen jättämästä rakkauden käskystä. Tähän ulottuvuuteen viittasi myös Vatikaanin II konsiili: Tätä sydämen kääntymistä ja tätä elämän pyhyyttä yhdessä yksityisten ja yleisten rukousten kanssa kristittyjen ykseyden puolesta, on pidettävä koko ekumenisen liikkeen henkenä, joten sitä voidaan perustellusti kutsua hengelliseksi ekumeniaksi(dekr.Unitatis redintegratio,8, epävirallinen käännös). Itse asiassa ekumenia on hengellinen prosessi, mikä toteutuu Isälle uskollisessa tottelevaisuudessa, Kristuksen tahdon täyttämisessä ja Pyhän Hengen johdolla.


Rukoilkaamme siis väsymättä avuksi Jumalan armoa ja Pyhän Hengen valoa, mikä johtaa meidät sovituksen ja ykseyden totuuteen.


Haluan toivottaa teidät uudelleen tervetulleiksi ja rukoilen sydämestäni teille ja kaikille Suomen kristityille ja maallenne Jumalan siunausta.

 

Lue uutinen sivuilta.

 

 

 



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.