SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Veijo Koivulalle rovastin arvo

 

Veijo Koivula toimii usein pianistina SEN:n kokouksissa. Tässä Nikean metropoliitta Johanneksen muistoseuroissa Kainuun Opistolla Paltamossa 27.8.2011. Kuva: Mika Seppänen. piispa Samuel Salmi on 1.11.2011 myöntänyt rovastin arvon rekisterinjohtaja, TL Veijo Koivulalle. Veijo Koivula on Suomen ev.-lut. kirkon yleiskokousedustaja Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa ja SEN:n hallituksen varajäsen.

 

Koivula on Oulun ev.-lut. seurakuntien keskusrekisterin johtaja. Ennen tätä hän toimi Tuiran seurakunnan kappalaisena parikymmentä vuotta. Veijo Koivula on paikallisekumeenisen toiminnan uranuurtaja kotikaupungissaan Oulussa. Hän on myös kirkkonsa edustaja SEN:n Paikallisen ekumenian jaostossa, jonka sihteerinä hän on toiminut pitkään.

 

Koivula on myös liturgisiin kysymyksiin perehtynyt teologi, joka on tehnyt pitkän työrupeaman liturgiikan opettajana Oulun konservatoriossa. Harvinaiseen suomenkieliseen liturgiseen kirjallisuuteen on hän antanut oman kontribuutionsa kirjoittamalla teoksen Kirkonmenot (2009). Hän on toisena suomentajana teoksessa Afrahat Persialainen Viisas - Uskon monet värit (2008) ja toisena kirjoittajana teoksessa Ikkuna pyhyyteen - ekumeeninen ikonikirja (2011).

 

Rovasti on kirkollinen arvonimi. Suomen ev.-lut. kirkossa piispa voi myöntää rovastin arvonimen kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneelle papille siten, että kirkolliskokouksen toimikautta vastaavan neljän vuoden aikana myönnetään suunnilleen yksi arvonimi kutakin alkavaa kolmeakymmentä hiippakunnan pappia kohden. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.