SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Veli Gabriel juhli syntymäpäiviään - monia armorikkaita vuosia! 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen jäsen veli Gabriel Salmela (kat.) vietti 40-vuotisjuhliaan lauantaina 17.9.2022 Kulttuurikeskus Studium Catholicumissa Helsingissä.

Tervetuliaispuheessaan veli Gabriel kertoi tärkeimmistä tapahtumista eri vuosikymmeniltä. Vaikuttavimpia tapahtumia oli aikuisiällä Jumalan kutsu dominikaaniveljeksi. Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken toi syntymäpäiväsankarille hallituksen terveiset. 

Veli Gabriel on toiminut Katolisen kirkon Suomessa edustajana Neuvostossa eri tehtävissä pitkään ja osallistuu tällä hetkellä hallitustyöskentelyn lisäksi jaostotoimintaan Yhteiskunnallisten kysymysten jaostossa. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma eli Ketko-kurssi, jolla tutustutaan eri kirkkokuntiin ja ekumeniaan, on aina ollut tervetullut tutustumaan Studium Catholicumiin, jota veli Gabriel johtaa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.