SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Venäjän ortodoksikirkko eroaa Euroopan kirkkojen ekumeenisesta yhteistyöstä 13.10.2008

Venäjän ortodoksinen kirkko on ilmoittanut keskeyttävänsä sallistumisensa Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) toimintaan. EKK:n tiedotteen mukaan syynä on erimielisyys Viron ortodoksikirkkojen jäsenyydestä EKK:ssa.


Virossa on kaksi ortodoksikirkkoa, joista toinen kuuluu Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin ja toinen Moskovan patriarkaattiin. Vuonna 2007 Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkaattiin kuuluva Viron ortodoksikirkko hyväksyttiin EKK:n jäseneksi. Samalla suunniteltiin, että tulevaisuudessa myös Moskovan patriarkaattiin kuuluva Viron ortodoksinen kirkko pääsisi EKK:n jäseneksi.

Euroopan kirkkojen komission keskuskomitea ei kuitenkaan ole kyennyt äänestämään Moskovan patriarkaattiin kuuluvan Viron ortodoksikirkon jäsenyydestä. Vastalauseena tälle Venäjän ortodoksisen edustaja ilmoitti kirkkonsa keskeyttävän jäsenyytensä EKK:ssa, kertoo EKK:n tiedote.

Euroopan kirkkojen konferenssiin kuuluu noin 120 ortodoksista, protestanttista ja anglikaanista kirkkoa eri puolilta Eurooppaa. Lisäksi järjestöön kuuluu noin 40 muuta yhteisöä. EKK perustettiin vuonna 1959.

EKK:n jäsenkirkkoja Suomessa ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko.
Yhteistyöelimenä toimii Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

 

(KT 13.10.2008)

 

Lisätietoja EKK:n kotisivuilta:

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.