SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Venäjän ortodoksit ja Suomen luterilaiset keskustelevat ihmisoikeuksista

Suomen luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppikeskustelut jatkuvat Pietarissa 18.–24. syyskuuta. Neuvottelujen isäntänä toimii Pietarin ja Laatokan metropoliitta Vladimir. Suomalaista valtuuskuntaa johtaa arkkipiispa Jukka Paarma.


Keskustelujen teemana ovat Ihmisoikeudet kristinuskon valossa ja
Uskontokasvatus kristillisestä näkökulmasta. Ihmisoikeuksista esitelmöivät panrofessori Jaana Hallamaa ja rovasti Vsevolod Chaplin, uskontokasvatuksesta dosentti Jyri Komulainen ja pastori Vladimir Hulap.

Vapaus lahjana ja vastuuna Raamatussa on professori Antti Laaton ja
professori Januarin (Ivlev) raamattuluentojen aiheena.

Neuvottelujen aiheet ovat jatkoa Turussa 2005 käydyille 13. oppikeskusteluille kristillisestä ihmiskäsityksestä nykypäivän Euroopassa.

Valtuuskunnat osallistuvat ehtoopalveluksiin ja liturgiaan Pietarin ortodoksisissa kirkoissa. Arkkipiispa Paarma saarnaa Pyhän Marian kirkossa 21.9. vietettävässä luterilaisessa jumalanpalveluksessa.

Neuvottelu on jo neljästoista vuonna 1970 arkkipiispa Martti Simojoen ja metropoliitta Nikodimin aloitteesta syntyneiden oppikeskustelujen sarjassa. Kokoontumispaikkana on nyt Pietarin ja Laatokan hiippakuntakeskus Pietarissa. (KT 16.9.2008)

Lisätietoja ennen neuvotteluja antavat:

kirkkoneuvos Risto Cantell (+358 50 550 2286)

vt. teologisten asiain sihteeri Kaisamari Hintikka (+358 50 326 8274)

neuvottelujen aikana viestintäjohtaja Tuomo Pesonen (+358 50 3780041).

 

Yhteenveto aikaisemmista oppikeskusteluista 1970-2005 löytyy osoitteesta .

 

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus

 

Lisätietoja etiikan ja ekumenian suhteesta:

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.