SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Venäläisten vastaanotto yhteiskunnassa ja seurakunnissa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston, ev.-lut. Kirkkohallituksen, Migrin ja eri kirkkojen ja yhteiskunnallisten järjestöjen edustajat tapasivat 16.11.2022 työkokouksen merkeissä. Kokouksessa käsiteltiin Suomeen tulevien venäläisten asemaa ja venäjänkielisten vastaanottoa yhteiskunnassamme ja kirkoissamme. 

Kokoukseen osallistuivat muun muassa Terhi Tafari, Eeva-Maija Leivo sekä Ansa Mäntysalo Migristä, diakoni Kari Hartikka Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta, pastori Muayad Namrood Saalem-seurakunnasta, pastori Richard Brewis Andreaskyrkanista, Anna Lewing, Ulla Siirto ja Riikka Porkola ev.-lut. kirkosta, Tiina Nohynek Pro-tukipisteestä, Tuuli Nikula Suomen Pakolaisavusta sekä Mayvor Wärn-Rancken ja Suvi-Tuulia Vaara Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta. Lisäksi mukana oli kaksi Diakin opiskelijaa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.