SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vesi kestävän tulevaisuuden edellytyksenä – 23 Euroopan maan edustajat kokoontuivat Helsingissä

Water in sustainable future oli teemana (ECEN) kokoontumisella Helsingissä 11.-15. kesäkuuta. ECEN:n 11. yleiskokous kokoontui kulttuurikeskus Sofiassa ja mukana oli runsaat 80 osanottajaa eri puolilta Eurooppaa. Kokous sisälsi rukousta, kuuntelua ja keskustelua ja verkostoitumista. Kokouksen kieli oli englanti ja päätteeksi annettiin yhteinen julkilausuma (alinna). 


Suomalaisina alustajina kuultiin TT Pauliina Kainulaista, TT Panu Pihkalaa, johtaja Jukka Uosukaista, professori Markku Kulmalaa. Myös arkkipiispa Kari Mäkinen sekä piispat Irja Askola ja Ambrosius käyttivät puheenvuorot.


johtaja Karin Lexén esitelmöi teemasta Water in as sustainable future. Piispa Graham Usher esitelmöi suomalaisten Kainulaisen ja Pihkalan ohella ekoteologiasta. pääsihteeri Heikki Huttunen loi katsauksen kirkkojen työn tulevaisuuden haasteisin luomakunnan viljelemistä ja varjelemista silmälläpitäen. 


Konferenssin puheenjohtajuudesta vastasivat ECEN:n johtaja Peter Pavlovic, pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja apulaisjohtaja Ilkka Sipiläinen. Sessioiden puheenjohtajuuksista vastasivat ilmastotutkija Laura Riuttanen, ECEN:n puheenjohtaja Martyn Goss


ECEN:n yhteistyökumppaneina yleiskokouksen isännyydessä toimivat Suomen ev.-lut. kirkko, Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

 

The Assembly took place shortly after the historic Paris Agreement on climate change. The theme—“Water in a sustainable future”—was developed around the relationship between climate change, the water cycle, and efforts for sustainable development. The Assembly offered a venue for sharing and strengthening cooperation, and to further encourage the churches’ work in the post-Paris era.

 

Presentations addressed the theme from scientific, policy, and theological perspectives. An opening presentation from the Rt Rev. Graham Usher, Bishop of Dudley (Church of England) underscored the biblical and sacramental importance of water in the Christian tradition. The conference also gave the experts gathered an opportunity to discuss church action on climate change with church leaders from Finland. Throughout the assembly there was strong cooperation with the churches in Finland, including in keynote presentations from Archbishop Kari Mäkinen (Evangelical Lutheran Church of Finland) and Bishop Irja Askola, Bishop of Helsinki (Evangelical Lutheran Church in Finland).

 

Metropolitan Ambrosius of Helsinki (Orthodox Church of Finland) took a special interest in the group. He offered special greetings to ECEN delegates during the liturgy at Uspenski Cathedral on Sunday, offered morning prayers at Sofia, and participated in the assembly proceedings with a keynote presentation. Helsinki Cathedral (Evangelical Lutheran Church of Finland) and St. Henry’s Cathedral (Roman Catholic) in Helsinki also warmly received visits from ECEN delegates during their morning worship services.

 

At the close of the Assembly, the delegates approved a statement emphasising the theological and biblical imperative to work for water justice, and a call to action for individuals and churches. For the full text of the statement, please click here. A number of delegates came from ecumenical youth organisations and ECEN made a commitment to enhance youth participation in the network leading to its next assembly. For a complete programme and list of speakers, please click here.

 

The European Christian Environmental Network is a network of the Conference of European Churches promoting cooperation in caring for creation.

 

Erin Green


ECEN is a network of Christians across
Europe contributing to the Conference of European Churches work on environment.
Delegates at the 11th ECEN Assembly (11-15 June 2016) came together in
H...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.