SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vieraanvaraisuus kuuluu ekumeniaan – myös saarnavieraanvaraisuus

Turun tuomiokirkko. Kuva: Veijo Koivua.

Tampereen hiippakunnan piispa, SEN:n varapuheenjohtaja Matti Repo informoi facebook-sivullaan Suomen ev.-lut kirkon kirkolliskokouksen 5.5.2017 tekemästä merkittävästä, ekumeniaa edistävästä päätöksestä. Sen mukaan ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra voi yksittäistapauksissa kutsua saarnaamaan jumalanpalveluksessa "muun kristillisen kirkon tai siihen rinnastettavan yhteisön papin".

 

Tämä vieraanvaraisuus koskee kesäkuusta lähtien myös muita kuin niitä kirkkoja, joiden kanssa ev.-lut. kirkolla on jo olemassa yksimielisyyteen perustuva sopimus. Päätös edistää paikallista ekumeniaa sekä vahvistaa myös kirkon kansainvälisiä suhteita.

 

Asiassa ollaan myös SEN:n piirissä oltu aktiivisia. Sektionen för finlandssvensk ekumenikin puheenjohtaja, kirkkoherra Tor-Erik Store teki vuonna 2004 aloitteen Porvoon hiippakuntakokoukselle, että luterilaisen seurakunnan kirkkoherra voisi päättää toisen kristillisen kirkon tai yhteisön edustajan luvasta saarnata seurakunnan pääjumalanpalveluksessa. 

 

Aloite raukesi tuolloin, mutta asiaa ei jätetty sillensä. SEN:n jaostoista Opillisten kysymysten jaosto, Paikallisekumenian jaosto ja Sektionen för finlandssvensk ekumenk käsittelivät asiaa ja järjestivät aiheesta muun muassa seminaarin 15.9.2005. 

 

Aloite merkittävään ev.-lut. kirkon päätökseen on tullut nimenomaan Porvoon hiippakunnalta.

 

Piispainkokouksen esityksestä mietinnön laati perustevaliokunta, jonka puheenjohtajana piispa Matti Repo piti 4.5.2017 esittelypuheenvuoron.


Käsillä on perustevaliokunnan mietintö, joka koskee muiden kristillisten kirkkojen pappien saarnaamismahdollisuutta evankelis-luterilaisessa kirkossamme. Sen taustalla on piispainkokouksen esitys, jok...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors