SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vierailu Saksasta

 
SEN:ssa vieraili 23.8.2011 Saksan kirkkojen kansallisen neuvoston (Arbeitsgemeinschaft Kristlichen Kirchen) varapuheenjohtaja rovasti Constantin Miron puolisonsa Ruthin kanssa. Isä Constantin on ortodoksinen seurakuntapappi Brühlissä Kölnin liepeillä ja toimii myös Saksan ortodoksisen piispainkokouksen ekumeensiten kysymysten esittelijänä (referent) / ekumeenisten kysymysten asiantuntijana.
 
Hän osallistuu ekumeenisena asiantuntijana moniin eri hankkeisiin Saksan eri osavaltioissa ja edustaa usein Konstantinopolin ekumeenista patriarkaattia kansainvälisissä yhteyksissä. Tällä kertaa hän tuli Suomeen oltuaan patriarkan lähettämänä leiripappina partiolaisten kansainvälisessä World Scout Jamboree-tapahtumassa Kristianstadissa Ruotsissa. Mielenkiintoiseen keskusteluun Saksan ja Euroopan ekumeniasta osallistuivat SEN:n puheenjohtaja piispa Teemu Sippo SCJ, varapuheenjohtaja piispa Matti Repo, hallituksen jäsen teol. tri Tomi Karttunen, evl arkkipiispan sihteeri Heikki Jääskeläinen sekä pääsihteeri. Kuvassa seurue Katajanokan vankilan portailla - juuri päästyään maittavalta lounaalta sen tiloissa toimivasta ravintolasta. Piispa Matti Repo on kuvaa otettaessa ehtinyt poistua kohti Tampereen-junaa. Heikki Jääskeläinen on ottanut kuvan.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.