SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Viesti Fanarista ja Vatikaanista 1. syyskuuta 2017

Paavi Franciscuksen ja ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen yhteinen julkilausuma luomakunnan puolesta rukoilemisen maailmanlaajuisena päivänä.

 

Luomiskertomus tarjoaa meille panoraamakuvan maailmasta. Raamattu kertoo, että ”alussa” Jumala tarkoitti ihmisen suojelemaan ja vaalimaan luonnollista elinympäristöään. Kuten voimme lukea Mooseksen ensimmäisestä kirjasta, aluksi ”maan päällä ollut vielä yhtään pensasta eikä edes ruoho ollut noussut esiin, sillä Herra Jumala ei ollut antanut sateen kastella maata eikä ihmistä vielä ollut maata viljelemässä.” (2:5) Maapallo annettiin huostaamme korkeana lahjana ja perintönä, josta meille kaikilla on vastuu aina ”loppuun” asti, siihen asti, kun kaikki taivaassa ja maan päällä yhdistetään Kristuksessa (ks. Ef. 1:10). Ihmisarvomme ja hyvinvointimme ovat syvässä yhteydessä siihen, miten pidämme koko luomakunnasta huolta.

 

Kuva: Catholic News Service photo / L'Osservatore Romano via Reuters

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.