SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Viestintäkysely: kerro mielipiteesi 

Kartoitamme, miten viesti kulkee ja kuinka viestintä palvelee Suomen Ekumeenisen Neuvoston strategiaa Erilaisina yhdessä, joka on luotu vuosille 2022-2024.

Vastaathan kyselyyn 6.3.2021 mennessä. Vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. 
Kysely on suunnattu SEN:n toiminnassa mukana oleville ja kaikille ekumeniasta kiinnostuneille. Hyödynnämme kyselyn tuloksia jo kuluvana vuonna ja erityisesti vuosien 2023-2024 viestinnän suunnitteluun.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.