SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vingar - möte med det heliga

 

Vingar heter en ny skiva med psalmer och hymner för trumpet och orgel kryddade med cello och sång. Arrangemangen på skivan är i huvudsak gjorda av finlandssvenska musiker. Både musiker och arrangörer kommer från olika kyrkosamfund vilket, liksom sångerna på skivan, vittnar om musikens gränsöverskridande möjligheter.

 

Bland arrangörerna finns Niels Burgmann (Lågorna är många), Dan Andersson (Var inte rädd), Jan Hellberg (Jag lyfter mina händer), Albin Wikström (Det finns en väg), Peter Sjöblom (Led milda ljus) och Olav Söderström (Håll mitt hjärta).

 

På skivan medverkar Jan Edström, trumpet och flygelhorn, Marianne Gustafsson Burgmann, orgel, Olav Söderström, orgel, Jannike Sandström, sång, Carolina Edström, cello. Inspelningstekniker är Tom Hellsten.

 

Skivan är inspelad i Ingå kyrka och ges ut på förlaget Inkoon Musiikki, IMU.

 

Ur skivomslagstexten:

I arrangemangen möts spännande och oväntade skiftningar, från modernistiska inslag till jazz och visa. I mellanrummet mellan det konkreta och det outtalade kan musiken förmedla ett möte med det heliga...

 

I redigeringen har vi arbetat enligt konceptet att låta instrument och röst få klinga så naturligt som möjligt utan större korrigeringar eller ingrepp. Varken filter eller komprimering har tillåtits. Det kan kallas för ljud utan tillsatsämnen. Någon kanske till och med vill kalla det för en ekologisk produkt.

 

Skivan distribueras av Fuga OY,

och kan också beställas av: Jan Edström,

 

 

 

Om Vingar

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.