SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Virikkeitä keskusteluun: Mitä on kirkkona eläminen paikallisseurakunnassa ja kirkon eri tasoilla? 

Kirkko: yhteistä näkyä kohti, julkistaminen 23.1.2014. Heikki Huttunen, Minna Hietamäki ja Tomi Karttunen (suomentaja ja toimittajat). Kuva: Aarre Ormio.

 

Alkuvuodesta 2014 julkistettiin suomeksi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order -komission asiakirja ja nyt ev.lut. ki rkon ulkoasiain osasto on valmistellut virikemateriaalia käytettäväksi paikallisseurakunnissa ja muissa kirkollisissa ja ekumeenisissa yhteyksissä, esimerkiksi ekumeenisissa työryhmissä. Virikeaineisto on laadittu ev.lut. kirkon jäseniä ajatellen, mutta se soveltuu mainiosti käytettäväksi myös muissa SEN:n jäsenkirkoissa.

 

Kirkko-dokumentti kokoaa yhteen viime vuosikymmenten kirkko-opillisen pohdinnan, saavutetun ekumeenisen edistyksen ja hahmottelee vielä edessä olevia tehtäviä matkalla kohti kirkon näkyvää ykseyttä kunnioittaen eri perinteiden ominaislaatua.

 

Kirkon toimintaympäristön muutos tekee Kirkko-asiakirjasta erityisen ajankohtaisen julkaisun. Sitä voidaan pitää yhtenä hyvänä työvälineenä ja inspiroijana rakennettaessa kirkon ykseyttä ja samalla edistettäessä sen perustehtävän toteutumista paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti.

 

Siirry virikemateriaaliin .

 

Ev.lut. kirkon ulkoasiain neuvosto ja piispainkokous ovat jo käsitelleet asiakirjaa. Ev.lut. kirkon virallisen lausunnon antaa kirkolliskokous. Asiakirjan annin merkitystä on mahdollista pohtia esimerkiksi keskusteltaessa siitä, mitä omassa seurakunnassamme voisivat merkitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintalinjaus vuoteen 2020 ja/tai tulevaisuusselonteko .

 

Kirkkojen maailmanneuvosto on lähettänyt Kirkko-asiakirjan kirkoille kahdesta syystä:

  1. Kirkkojen uudistuminen: julkaisu pyrkii haastamaan ”tekstiä lukevat kirkot elämään täydempää kirkollista elämää”. Kun kristityt kasvavat kohti Kristusta, he tulevat samalla lähemmäksi myös toisiaan.
  2. Teologisen yhteisymmärryksen saavuttaminen kirkon luonteesta: vastausten on määrä arvioida saavutettua teologisen lähentymisen tasoa sekä kirkoissa ja niiden elämässä ilmenevän kirkko-opillisen yhteisymmärryksen tasoa.

Kirkko-dokumentti keskusteluvirikkeitä.pdfKirkko: yhteistä näkyä kohtiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.