SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Virvon varvon... Mistä on kysymys?

 

Hyvissä ajoin ennen palmusunnuntaita lapset koristelevat kauniisti päiväkodeissa, kouluissa, seurakuntien kerhoissa ja kodeissa virpomavitsoja ja opettelevat virpomaloruja. Nämä sisältävät syyn liikkeelläoloon: virpominen tapahtuu Jeesuksen Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi. Toinen loruihin sisällytettävä asia on Jumalan siunauksen toivottaminen.

 

Palmusunnuntai sijoittuu kuluvana vuonna maaliskuun 28. päivään. Mikäli ei päivää muuten tiedostaisi, huomaa sen viimeistään kaikkialla liikkuvista noidiksi pukeutuneista lapsiryhmistä. Itäiseen kristilliseen perinteeseen tottuneet kokevat tilanteen hämmentävänä ja loukkaavana.

 

Pahuutta ei pidä sotkea hyvyyteen eikä pakanallista noitakulttuuria tule kirkollisissa piireissä suosia. Miksi kristillisten juhlien perinteitä pitäisi vääristää ja köyhdyttää? Ortodoksille virpominen on kirkollisen perinteen opettamista ja eteenpäin siirtämistä.

 

Mistä virpomisessa on oikeasti kysymys? Lue .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.