SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Voimallas Herra - ekumeeninen lauluharjoitus

Ekumeenisen rukousviikon tämän vuoden aineistossa on karibialainen hengellinen laulu Voimallas Herra, jonka on englannin kielestä suomentanut Mika K T Pajunen. Tänään 11.1.2018 Studium Catholicumin ekumeenisen aamurukouksen puitteissa tutustuimme lauluun ja harjoittelimme sitä pastori Petri Tikan johdolla.

 

Aamurukous toteutettiin laudeksena ev.-lut. kirkon perinteen mukaan. Toimittajana oli Petri Tikka, joka kertoi loppiaisen evankeliumin ev.-lut. kirkossa kertovan idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan vastasyntyneelle Jeesus-lapselle. Ortodoksisessa kirkossa loppiainen eli teofania on Kristuksen kasteen juhla.

 

Myös luterilaisessa kirkossa muistetaan kastetta sen merkitystä kristityn elämässä erityisesti loppiaista seuraavana sunnuntaina, joka tänä vuonna oli heti loppiaista seuraavana päivänä.

Kommentaattorina oli Aira Lukka, ort. Hän toi kommenttipuheenvuorossaan esille erityisesti sitä, miten Jeesus opetuksissaan nosti lapset keskeiseen asemaan.


Myös viikon kuluttua alkavan ekumeenisen rukousviikon aineisto oli tarkastelussa. Sirpa-Maija Vuorinen esitteli Karibian alueella koottua rukousaineistoa, jonka teema suomeksi on Herran käsi on voimallinen. Karibian alueen kristityt ovat kokeneet Herran käden voimallisuuden erityisesti siinä, miten alueen kansat ovat saaneet vapautuksen orjuudesta.

 

Rukoushetken jälkeen kahvilla annettiin puheenvuoro SEN:n uudelle viestintä- ja toimintakoordinaattorille Suvi-Tuulia Vaaralle, joka mm. kertoi olevansa kotoisin Torniosta, opiskelleensa Åbo Akademissa teologian maisteriksi pääaineenaan teologinen etiikka ja uskonnonfilosofia.

 

Kahvin lomassa laulettiin yhdessä Petri Tikan johdolla Voimallas Herra -laulua. Petrille löytyi Studiumin kokoelmista säestyssoittimeksi pieni sievä kosketinsoitin, joka toimi mainiosti.

 

Laulu sujui hyvin ja kun lisää harjoitellaan, sujuu vielä paremmin. Ilkka Jääskeläinen kiinnitti huomiotamme laulun vahvaan sanomaan, joka erityisen hyvin soveltuu myös meidän maahamme ja kuluvaan vuoteen, jolloin muistamme vuoden 1918 tapahtumia.

 

Voimallas Herra

jo kylvät maassamme

vapauden, toivon, rakkauden

ihmiset kaikki maan

käsi käteen pannaan

olemme yhtä sun voimassasi

 

Laulu on Karibian kristittyjen keskuudessa hyvin tunnettu. Se on saanut tekstinsä Karibian kirkkojen konferenssin workshopissa 1981. Ja siitä on tullut alueen ekumeenisen liikkeen tunnuslaulu.

 

Kuuntele Peter Tylorin tulkinta youtubessa .

 

Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: kirjoittaja ja Leena KontulaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.