SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Voimme puolustaa ihmisoikeuksia rauhanomaisesti omassa elinpiirissämme - Ekumeenisen vastuuviikon Tuomasmessu

Ekumeenisen vastuuviikon Tuomasmessussa Mikael Agricolan kirkossa 27.10.2019  liturgina toimi Tuija Samila (lut.) ja saarnasi isä Heikki Huttunen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.  Messun juonsi Hanna Rinkineva ja toteutettiin yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kanssa.

 

Vastuuviikon Ihmisoikeuspuolustajat-teeman mukaisesti isä Heikki Huttunen nosti saarnassaan esiin esimerkillisen ihmisoikeuspuolustajan, Pyhä Maria Pariisilaisen (1891-1945), eli syntymänimeltään Jelizaveta Jurjevna Pilenkon. Hän oli alkujaan venäläinen aatelisnainen ja runoilija, sittemmin maahamuuttajana Ranskassa elänyt nunna ja Ranskan vastarintaliikkeen aktiivinen jäsen. Pyhä Maria Pariisilaisen kerrotaan sanoneen  kristinuskon olevan tulta. Saarna rohkaisi kristittyjä elämään todeksi lähimmäisen sakramenttia yli kirkkokuntoien rajojen.

 

Upeasta messumusiikista vastasivat Inna Vintturi yhtyeineen ja  . Messutallenne on katsottavissa Tuomasmessun lla.

 

Maria Pariisilaisen kirjoittama rukous löytyi hänen jäämistöstään keskitysleiriltä, kun pääsiäisenä 1945, kaksi päivää äiti Marian kuolemasta, neuvostoliittolaiset vapauttivat henkiinjääneet:


Herra, älä muista vain hyviä ihmisiä, vaan myös pahoja.

Äläkä muista vain niitä kärsimyksiä, joita he ovat aiheuttaneet meille, vaan myös hedelmiä, joita me olemme kantaneet niiden kärsimysten ansiosta: toveruutta, nöyryyttä, rohkeutta.

Muista sydämen suuruutta, joka kasvoi niistä. Ja kun astumme tuomioistuimesi eteen, anna kaikkien hedelmien, joita olemme kantaneet, koitua heidän anteeksiantamuksekseen. 

Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.