SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vuoden 2005 kristillinen mediateko Ilkka Kastepohjalle

Palkitut Inga-Lill Rajala ja Ilkka Kastepohja. Palkinnon luovuttivat KML:n hallituksen jäsenet Thorleif Johansson, Jouni Sipilä ja pj Taisto Lehikoinen. Kuva: Kaj Aalto. Ilkka Kastepohja. Kuva: Kaj Aalto

Ensimmäinen Vuoden kristillinen mediateko –palkinto on 25.1.2006 myönnetty radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kehityspäällikkö Ilkka Kastepohjalle.

 

Kristillisen Medialiiton (KML) myöntämä tunnustuspalkinto oli nyt jaossa ensimmäistä kertaa.

 

Vuosittain jaettavan palkinnon tavoitteena on parantaa kristillisen media-alan ja sen tekijöiden tunnettuutta ja arvostusta. Palkinto myönnetään toimialalla ansioituneelle henkilölle, hankkeelle tai toimijalle, Kristillisen Medialiiton (KML) puheenjohtaja Taisto Lehikoinen perusteli uutta palkintoa.

 

Kehityspäällikkö Ilkka Kastepohjalla on takanaan yli 20 vuotta kristillistä radiotyötä. Hän on keskeinen vaikuttaja suomalaisen sähköisen kristillisen viestinnän rakennemuutoksessa. Kastepohjalla on kokemusta radiolähetystyöstä, kristillisten ohjelmien vapautumisesta paikallisradioissa ja Radio Dein syntyvaiheista. Hän on ollut kehittämässä Raamattu kannesta kanteen –ohjelmaa, joka on parhaillaan toisella lähetyskierroksella. Ohjelma on kuultavissa Radio Dein, Järviradion ja Radio Kajauksen taajuuksilla viitenä päivänä viikossa. Se on yksi Radio Dein suosituimmista ohjelmista.

 

- Tämä on rohkaiseva tunnustus, josta olen kiitollinen ja joka tekee nöyräksi. Koen, että oma kutsumukseni on toimia taustalla ja auttaa muita ihmisiä julistamaan evankeliumia median kautta. Minun mielestäni kestävä ja pitkäjänteinen kristillinen mediatyö voi perustua vain sisältöön, mutta myös väline ja menetelmät täytyy oppia. Iloitsen erityisesti 1990-luvulla aloitetuista lyhytaikaisista tapahtumaradioista, joiden kautta moni tekijä on hankkinut arvokasta kokemusta. Raamattu kannesta kanteen –ohjelma on hyvän tiimityön tulosta, Kastepohja arvioi.

 

Palkitsemistilaisuudessa huomioitiin myös Raamattu kannesta kanteen –ohjelman toteutuksesta vastaavat pastori Jukka Norvanto ja toimittaja Inga-Lill Rajala.

 

- Ohjelma osoittaa, että kristillinen media toimii pääasiassa sisältönsä kautta. Raamattu on edelleen maailman levinnein mediatuote ja Raamattuun perustuvat mediatuotteet ovat merkittäviä kaikkialla maailmassa. Palkitun ohjelman kehittäjä, taustatiimi ja kustantaja ovat pysyneet rohkeasti uskollisina kristillisen median ydintuotteelle ja sen sanomalle. Samalla se on tuotteistettu ja formatoitu modernin radiotoiminnan vaatimuksien mukaiseksi, Lehikoinen linjasi.

 

Vuoden kristillinen mediateko -tunnustusta ovat taloudellisesti tukeneet mm. Suomen ekumeeninen neuvosto Pentti Laukaman muistorahaston kautta, Sana-lehti ja eCredo-verkkoviestin.

 

Tämän sivun kuvia saa ilonmielin käyttää tiedotuksessa. Lisää kuvia:

 

Vuoden kristillinen mediateko-tunnustus myönnetään jatkossakin vuosittain tammikuun 25. päivänä. Ensi vuonna sen saajan valitsee MTV3:n uutisankkuri Keijo Leppänen

 

Kristillinen Medialiitto internetissä:

 

Vuoden kristillinen mediateko Paavalin jäljillä

 

Kristillinen Medialiitto (KML) on ollut yhteiskunnallinen vaikuttaja 1960-luvulta alkaen. Sen edeltäjä oli Kristillinen Radio- ja televisioliitto. Vuonna 2003 järjestön nimi muutettiin Kristilliseksi Medialiitoksi vastaamaan paremmin median monipuolistuvaa ilmettä.


KML:n toiminta perustuu kristilliseen yhteiskuntanäkemykseen ja siitä seuraavaan yhteisölliseen mediateoriaan. Se tarkoittaa, että media on vastuussa sekä yksilöille että yhteisöille siitä, millaisia arvoja se toteuttaa ja edistää. Osallistuakseen yhteiskunnalliseen ja kristilliseen mediakeskusteluun KML on päättänyt palkita vuosittain jonkun henkilön, järjestön tai seurakunnan Vuoden kristillinen mediateko -palkinnolla. Palkinto on luonteeltaan ekumeeninen, ja se luovutetaan vuosittain tammikuun 25. päivänä, joka on vanhassa kristillisessä perinteessä apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä.

 

Monilahjakas kommunikaattori Paavali

 

Vuoden kristillinen mediateko -palkinnon taustalla on näkemys apostoli Paavalista yhtenä kristikunnan tehokkaimmista ja monipuolisimmista viestijöistä. Hänessä yhdistyi neljä hyvän viestijän ominaisuutta.

 

Ensinnäkin Paavali oli hyvin oppinut. Hänen isänsä oli palvellut Rooman armeijassa ja saanut perinnöllisen Rooman kansalaisuuden itselleen ja lapsilleen. Ammattinsa ansiosta isä oli kyennyt antamaan lapsilleen myös uskonnollisen kasvatuksen, ja niinpä Paavali - silloinen Saul - oli opiskellut rabbi Gamalielin alaisuudessa. Kasvatukseen liittyi myös kodin monikielisyys. Kotona puhuttiin arameaa, mutta Mooseksen lakia Paavali luki hepreaksi. Toisaalta hän puhui sujuvasti kreikkaa ja osasi myös kirjoittaa sitä. Osaaminen ja ammatillisuus ovat hyvän kristillisen median tuntomerkkejä.

 

Toinen Paavaliin liittyvä hyvän viestijän ominaisuus oli kansainvälisyys. Hän teki useita lähetysmatkoja Vähään-Aasiaan, Makedoniaan ja Kreikkaan julistaen Kristusta sekä juutalaisille että erityisesti pakanoille. Siksi häntä nimitettiinkin pakanoitten apostoliksi. Kansainvälisyyden oikea ymmärtäminen on yhä tärkeämpää aikamme kristilliselle medialle.

 

Kolmanneksi Paavali oli hyvä keskustelija. Hänen keskusteluympäristönsä vaihtelivat synagoogista toreihin. Tunnetuin niistä lienee Areiopagi. Kumppaneitakaan hän ei valinnut: juutalaisia, epikurolaisia, stoalaisia. Puheet ja keskustelut synnyttivät sekä kiinnostusta että väittelyä. Jotkut jatkoivat keskustelua, toiset ivasivat. Muutamat myös uskoivat.

 

Ja neljänneksi: Paavali oli kuitenkin pohjimmiltaan julistaja. Hän ei menettänyt identiteettiään, vaikka hänellä oli osaamista, kansainvälisyyttä ja vuorovaikutuksen taitoja. Hän vain käytti niitä määrätietoiseen evankeliumin julistamiseen.

 

Paavalin kääntymyksen muistopäivä

 

Ratkaiseva hetki Saulin elämässä oli Kristuksen kohtaaminen Damaskon tiellä ja sen jälkeiset tapahtumat Damaskossa. Silloin Saulista tuli Paavali, joka ymmärsi saaneensa kutsumuksen julistaa evankeliumia.

 

Kristillisen maailman yhteyttä hakevat kirkot ovat jo kymmeniä vuosia viettäneet tammikuussa yhteistä rukousviikkoa. Viikko päättyy aina tammikuun 25. päivään, joka on nimetty katolisen kirkon liturgisessa kalenterissa Pyhän apostoli Paavalin kääntymisen muistopäiväksi.

 

Myös Turun keskiaikaisen hiippakunnan Missale Aboense tunsi 161 pyhimysten juhlaa. Nykyään pyhimyksille omistettujen päivien perinnettä jatketaan nimipäivillä.

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa Paavalin kääntymyksen päivää ei vietetä virallisesti, mutta edelleenkin 25. tammikuuta on Paavon ja Paulin nimipäivä, ja suomenruotsalaisessa kalenterissa on nimi Paul ja saamelaisessa Bàvval, Bàvlos ja Bávva.

 

Kuluvalla viikolla on rukoiltu yhdessä. On siis aika lähteä taas tekemään työtä. Ora et labora! - rukoile ja tee työtä! sopii ohjeeksi myös kristilliselle medialle.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.