SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vuoden 2010 Kristillinen mediateko -tunnustus  

 

Kuudetta kertaa jaettu Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus luovutettiin tiistaina 25.1.2011 kansanedustaja Päivi Räsäselle. Tunnustuksen saajan oli valinnut toimittaja ja pappi Freija Özcan. Tunnustus annettiin viime syksynä Ajankohtainen kakkonen -ohjelman jälkeen syntyneen mediakeskustelun herättämisestä.

 

vuonna 2005 perustama Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus on luonteeltaan ekumeeninen, ja se luovutetaan vuosittain tammikuun 25. päivänä, joka on vanhassa kristillisessä perinteessä apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä. Päivä on myös kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon päätöspäivä. Kyseinen viikko on viime vuosisadan syvimpiä ja laajimmalle levinneitä hengellisiä liikkeitä.

 

Tavaksi on tullut, että yksi henkilö valitsee tunnustuksen saajan. Aikaisemmin sen ovat saaneet:

 

Vuoden 2005 Kristillinen mediateko: Kehityspäällikkö Ilkka Kastepohja

Vuoden 2006 Kristillinen mediateko: Elokuvaohjaaja Klaus Härö

Vuoden 2007 Kristillinen mediateko: Metallimessu

Vuoden 2008 Kristillinen mediateko: RV-lehti

Vuoden 2009 Kristillinen mediateko: Maata näkyvissä -festarit

 

Vuoden 2008 tunnustuksen saajan valitsi pääsihteeri Heikki Huttunen. Kun Päivi Räsäsen palkitseminen tuli julkisuuteen, synnytti se hämmennystä Suomen Ekumeenisen Neuvoston piirissä. Valinnan oli tehnty pastori Freija Özcan eikä valinnasta ollut käyty keskustelua taustalla olevien tahojen kanssa. Valintahan on tapahtunut samalla periaatteella vuosittain. SEN:n mukanaolo tunnustuksen yhtenä taustatoimijana sai aikaan sen, että toimittajat tivasivat kommentteja pääsihteeri Heikki Huttuselta ja puheenjohtaja, piispa Teemu Sipolta. Keskeisenä kysymyksenä on ollut, edistääkö Päivi Räsäsen palkitseminen kristittyjen ykseyttä.

 

Pääsihteeri kirjoittaa teemasta .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.