SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus Teemu Laajasalolle 25.1.2014

Teemu Laajasalo on oma itsensä yhtä hyvin television kuvaruudussa kuin Kallion Viidennen linjan Du Dii pikkuravintolassa, jossa Pedro tekee kirkkoherralle thairuokaa. Ja juttu lentää... Kuva: Jani Laukkanen. 

Teemu Laajasalo on mediassa ja median kautta liikutellut suuria massoja, toteaa palkinnon ojentaja, pastori ja kirjailija Teuvo V. Riikonen valinnan perusteluissa. Vuoden kristillinen mediateko -palkinnon myöntää vuosittain Kristillinen Medialiitto. Teemu Laajasalo astuu olohuoneisiin television ruudusta niin ajankohtaisohjelmissa kuin tiukoissa keskusteluissakin. Teemu Laajasalo ei ole kuitenkaan pelkkä mediahahmo. Työympäristössään Kallion ja Alppilan kaupunginosissa hän tavoittaa seurakuntansa alueella asuvia monenlaisia ihmisiä.

 

Mosaiikkimaisen ja moniarvoisen yhteiskunnan mediassa toimiminen on erityisen haasteellista pääkaupungissa, jossa megatrendit vaikuttavat voimakkaasti. Esimerkiksi kirkosta eroamisessa juuri pääkaupungin seurakunnat toimivat auran kärkenä vastaanottaessaan ympäröivän muutoksen haasteet.

 

Keskusteleva sillanrakentaja

 

Teemu Laajasalo on avannut kirkon ovet toisinajattelijoille. Heille, jotka suhtautuvat asioihin eri tavalla kuin evankelisluterilainen kirkko. Näin hän pyrkii aitoon dialogiin. Samaan aikaan hän ei ole kuitenkaan sulkenut kirkon ovia perinteiseen kristinuskoon pitäytyviltä.

 

Laajasalon kanssa ei tarvitse olla kaikessa samaa mieltä. Hänen vilpitön pyrkimyksensä sietää ja kunnioittaa erilaisuutta antaa aidosti tilaa suvaitsevaisuudelle ja moniarvoisuudelle. Tämä toteutuu hänen työssään ilman että hän muuttaa omaa vakaumustaan.

 

Ekumeenisesta näkökulmasta katsottuna Laajasalo rakentaa mielenkiintoisella tavalla siltaa viihteen ja kirkon välille. Teatteri ja jumalanpalvelus on koettu vanhastaan toisilleen vastakkaisiksi. Vanhoissa kirkoissa näytteleminen on edelleen papeilta kanoneissa kielletty. Teemu Laajasalon toiminnassa ne tukevat toisiaan uutta luovalla tavalla.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.