SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vuoden kristillinen mediateko - mitä se on?

 

(KML) on ollut yhteiskunnallinen vaikuttaja 1960-luvulta alkaen. Sen edeltäjä oli Kristillinen Radio- ja televisioliitto. Vuonna 2003 järjestön nimi muutettiin Kristilliseksi Medialiitoksi vastaamaan paremmin median monipuolistuvaa ilmettä. 


KML:n toiminta perustuu kristilliseen yhteiskuntanäkemykseen ja siitä seuraavaan yhteisölliseen mediateoriaan. Se tarkoittaa, että media on vastuussa sekä yksilöille että yhteisöille siitä, millaisia arvoja se toteuttaa ja edistää.

 

Osallistuakseen yhteiskunnalliseen ja kristilliseen mediakeskusteluun KML on päättänyt palkita vuosittain henkilön, järjestön tai seurakunnan Vuoden kristillinen mediateko -palkinnolla. Palkinto on luonteeltaan ekumeeninen, ja se luovutetaan vuosittain tammikuun 25. päivänä, joka on vanhassa kristillisessä perinteessä apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä.

 

Monilahjakas kommunikaattori Paavali

 

Vuoden kristillinen mediateko -palkinnon taustalla on näkemys apostoli Paavalista yhtenä kristikunnan tehokkaimmista ja monipuolisimmista viestijöistä. Hänessä yhdistyi neljä hyvän viestijän ominaisuutta.

 

Ensinnäkin Paavali oli hyvin oppinut. Hänen isänsä oli palvellut Rooman armeijassa ja saanut perinnöllisen Rooman kansalaisuuden itselleen ja lapsilleen. Ammattinsa ansiosta isä oli kyennyt antamaan lapsilleen myös uskonnollisen kasvatuksen, ja niinpä Paavali - silloinen Saul - oli opiskellut rabbi Gamalielin alaisuudessa.

 

Kasvatukseen liittyi myös kodin monikielisyys. Kotona puhuttiin arameaa, mutta Mooseksen lakia Paavali luki hepreaksi. Toisaalta hän puhui sujuvasti kreikkaa ja osasi myös kirjoittaa sitä.

 

Osaaminen ja ammatillisuus ovat hyvän kristillisen median tuntomerkkejä.

 

Toinen Paavaliin liittyvä hyvän viestijän ominaisuus oli kansainvälisyys. Hän teki useita lähetysmatkoja Vähään-Aasiaan, Makedoniaan ja Kreikkaan julistaen Kristusta sekä juutalaisille että erityisesti pakanoille. Siksi häntä nimitettiinkin pakanoitten apostoliksi.

 

Kansainvälisyyden oikea ymmärtäminen on yhä tärkeämpää aikamme kristilliselle medialle.

 

Kolmanneksi Paavali oli hyvä keskustelija. Hänen keskusteluympäristönsä vaihtelivat synagogista toreihin. Tunnetuin niistä lienee Areiopagi. Kumppaneitakaan hän ei valinnut: juutalaisia, epikurolaisia, stoalaisia. Puheet ja keskustelut synnyttivät sekä kiinnostusta että väittelyä. Jotkut jatkoivat keskustelua, toiset ivasivat. Muutamat myös uskoivat.

 

Ja neljänneksi: Paavali oli kuitenkin pohjimmiltaan julistaja. Hän ei menettänyt identiteettiään, vaikka hänellä oli osaamista, kansainvälisiä yhteyksiä ja vuorovaikutuksen taitoja. Hän vain käytti näitä resursseja määrätietoiseen evankeliumin julistamiseen.

 

Paavalin kääntymyksen muistopäivä

 

Ratkaiseva hetki Saulin elämässä oli Kristuksen kohtaaminen Damaskon tiellä ja sen jälkeiset tapahtumat Damaskossa. Silloin Saulista tuli Paavali, joka ymmärsi saaneensa kutsumuksen julistaa evankeliumia.

 

Kristillisen maailman yhteyttä hakevat kirkot ovat jo yli sata vuotta viettäneet tammikuussa yhteistä rukousviikkoa 18.–25. tammikuuta. Suomessa tätä viikkoa on tänä vuonna vietetty säännöllisesti 50 vuotta. Viikko päättyy aina tammikuun 25. päivään, joka on nimetty katolisen kirkon liturgisessa kalenterissa Pyhän apostoli Paavalin kääntymisen muistopäiväksi.

 

Tänä vuonna Suomen ev.lut. kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen tapasi paavin rukousviikon merkeissä 17.1.2014. Ekumeenisessa ryhmässä olivat mukana myös arkkipiispa Leo ortodoksisesta kirkosta sekä Suomen katolisen kirkon piispa Teemu Sippo. Matkaan liittyy Santa Maria Sopra Minerva -kirkossa vietettävä .

 

Myös Turun keskiaikaisen hiippakunnan Missale Aboense tunsi 161 pyhimysten juhlaa. Reformaation myötä suurin osa pyhimysjuhlista karsiutui protestanttisista kirkoista, mutta erityisesti toisen maailmansodan jälkeen on näissä kirkoissa herännyt uutta kiinnostusta muistopäiviä kohtaan. 

 

Tähän kehitykseen liittyy myös Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle luotu muistopäiväluettelo, joka sisältyy käsikirjakomitean ehdotukseen uudeksi Evankeliumikirjaksi. Luettelon rungon muodostavat apostolien ja eräiden kirkon historiaan liittyvien henkilöiden päivät. Tässä luettelossa apostoli Paavalin muistopäivä on nimenomaan 25. tammikuuta.

 

Pyhimyksille omistettujen päivien perinne jatkuu myös nimipäivinä. Edelleenkin 25. tammikuuta on Paavon ja Paulin nimipäivä, suomenruotsalaisessa kalenterissa on nimi Paul ja saamelaisessa Bàvval, Bàvlos ja Bávva.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.