SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vuoropuhelu, rauha ja kestävä tulevaisuus keskustelussa SEN  ja Fokuksen tapaamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimiston työntekijät pääsihteeri Mayvor, ja koordinaattorit Sarah ja Suvi-Tuulia ja kumppanuusjärjestö Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokuksen toiminnanjohtaja Marja Laine ja hallituksen puheenjohtaja Marja Pentikäinen tapasivat tiistaina 1.6.2022. Järjestöjen kumppanuus on jatkunut vuosikymmenten ajan ja keskustelussa nousi monenlaisia ideoita myös tulevaan yhteistyöhön, kampanjaviikoista erityisesti YK:n Kansainvälinen uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikko, jota vietetään vuosittain helmikuussa ja Ekumeeninen vastuuviikko, jota vietetään lokakuussa.

Tietoa  ja  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.