SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vuorovaikutuksessa vieraus voi muuttua yhteydeksi - Ekumeeninen lähetyspyhä 10.-11.10.2020

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä 10.-11.10.2020 teemalla Rakkauden kaksoiskäsky.  Rakkauden kaksoiskäsky muistuttaa meitä kristityn tehtävästä pysyä rakkauden lähteellä ja ammentaa siitä joka päivä iloa työhömme. Lähetyspyhän aineisto ei ole aikaan sidottua ja sitä voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä. Rakkauden ja huolenpidon osoittaminen toisille ihmisille on erityisen tärkeää pandemian aikana. Lähetysjärjestöjen työtä tukemalla voimme auttaa kaukana olevia lähimmäisiämme.

Aineistoa pyhän viettoon valmistelevat vuosittain yhteistyössä , ja . Aineisto sisältää raamattupohdiskeluja ja rukouksia.

 

 

Ekumeenista lähetyspyhää suunnitellessamme on hyvä toteuttaa sitä yhdessä toisten kirkkokuntien kanssa. Sen lisäksi että samalla paikkakunnalla toimivat seurakunnat rukoilevat toistensa lähetystyön puolesta, voivat ne esimerkiksi kutsua toisen kirkko- ja seurakunnan lähetysväkeä tilaisuuksiinsa jakamaan ajatuksia ja kokemuksia lähetystyöstä. Näin kristityt voivat oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan toistensa tekemää työtä sekä vahvistamaan yhteistä kristillistä todistusta, "jotta maailma uskoisi" (Joh. 17:21).

 

Ekumeenisen lähetyspyhän viettäminen aloitettiin vuonna 1999. Tuolloin ajankohtaisten kirkkojen välisten lähetysneuvottelujen loppulauselmassa, Vivamon viestissä, todettiin muun muassa:

”Olemme kokeneet, että erilaisista perinteistämme huolimatta on mahdollista oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia lähetyskäsityksiä ja toistemme tekemää työtä. Rohkaistessamme toisiamme vahvistamme yhteistä näkyä Jumalan lähetyksestä. … Kristittyjen vuorovaikutuksessa vieraus voi muuttua yhteydeksi ja erilaisuus rakkaudeksi.”
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.