SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhteinen julistus reformaation yhteisen katolis-luterilaisen muistamisen johdosta

Paavi Franciscus ja Luterilaisen maailmanliiton puheenjohtaja, piispa Munib Younan allekirjoittivat reformaation merkkivuoden alkaessa yhteisen julistuksen  yhteydessä Lundissa 31. lokakuuta 2016.

 

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa” (Joh. 15:4). 


Kiitollisin sydämin

Tällä yhteisellä julistuksella ilmaisemme iloiten kiitollisuutemme Jumalalle tästä yhteisestä rukoushetkestä Lundin tuomiokirkossa aloittaessamme reformaation 500-vuotismuiston vuoden. 50 vuoden ajan käyty hedelmällinen ekumeeninen dialogi katolilaisten ja luterilaisten välillä on auttanut meitä voittamaan monia eroja ja syventänyt keskinäistä ymmärrystämme ja luottamustamme. Samalla olemme lähentyneet toisiamme palvellen yhdessä lähimmäisiämme – usein kärsimyksen ja vainon oloissa. Vuoropuhelun ja yhteisen todistuksen kautta emme enää ole vieraita toisillemme. Pikemminkin olemme oppineet, että se, mikä meitä yhdistää, on suurempaa kuin se, mikä meitä erottaa.

 

Siirtyminen vastakkainasettelusta yhteyteen

Vaikka olemme syvästi kiitollisia reformaation kautta saaduista hengellisistä ja teologisista lahjoista, me myös tunnustamme ja valitamme Kristuksen edessä sitä, että luterilaiset ja katolilaiset ovat haavoittaneet kirkon näkyvää ykseyttä. Teologisia eroja saattelivat ennakkoluulot ja konfliktit ja uskontoa käytettiin välineenä poliittisiin tarkoituksiin. Yhteinen uskomme Jeesukseen Kristukseen ja kasteemme vaativat meiltä päivittäistä kääntymystä, jonka kautta hylkäämme historialliset erimielisyydet ja konfliktit, jotka estävät sovinnon palvelutehtävää. Vaikka menneisyyttä ei voi muuttaa, se, mitä muistetaan ja millä tavoin sitä muistetaan, voidaan muuttaa. Rukoilemme, että haavamme ja muistomme, jotka synkentävät näkemystämme toisistamme, parantuisivat. Torjumme päättäväisesti kaiken vihan ja väkivallan, sekä menneen että nykyisen, erityisesti sen, jota ilmaistaan uskonnon nimissä. Tänään kuulemme Jumalan käskyn siirtää kaikki konfliktit syrjään. Tunnistamme sen, että armo vapauttaa meidät kulkemaan kohti yhteyttä, johon Jumala jatkuvasti kutsuu meitä.

 

Sitoutuminen yhteiseen todistukseen

Siirtyessämme eteenpäin meitä kuormittavista historian jaksoista lupaamme todistaa yhdessä Jumalan laupiaasta armosta, joka tehtiin näkyväksi ristiinnaulitussa ja ylösnousseessa Kristuksessa. Tietoisina siitä, että suhteemme toinen toisiimme muovaa myös todistustamme evankeliumista, sitoudumme edelleen kasvamaan yhteydessä, joka juurtuu kasteesta, pyrkiessämme poistamaan jäljellä olevat esteet täyden ykseyden saavuttamiseksi. Kristus tahtoo, että olisimme yhtä, jotta maailma uskoisi (vrt. Joh. 17:21).

 

Monet yhteisöjemme jäsenet kaipaavat eukaristian vastaanottamista yhdessä pöydässä konkreettisena ilmauksena täydestä ykseydestä. Koemme niiden tuskan, jotka jakavat koko elämänsä, mutta eivät voi jakaa Jumalan lunastavaa läsnäoloa eukaristian pöydässä. Tunnistamme, että yhteinen pastoraalinen vastuumme on vastata kansamme hengelliseen nälkään ja janoon olla yhtä Kristuksessa. Kaipaamme sitä, että tämä haava Kristuksen ruumiissa paranee. Tämä on ekumeenisten pyrkimystemme päämäärä, jota tahdomme edistää myös uudistamalla sitoutumisemme teologiseen dialogiin.

 

Rukoilemme Jumalaa, että katolilaiset ja luterilaiset voisivat yhdessä todistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja kutsua ihmiskuntaa kuulemaan ja vastaanottamaan hyvän sanoman Jumalan lunastustyöstä. Rukoilemme Jumalalta innoitusta, rohkaisua ja voimaa, jotta voisimme palvella yhdessä, tukea ihmisen arvokkuutta ja oikeuksia, erityisesti köyhien, työskennellä oikeudenmukaisuuden eteen ja torjua kaikenlaisen väkivallan. Jumala käskee meitä olemaan lähellä kaikkia niitä, jotka kaipaavat arvokkuutta, oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja sovintoa. Erityisesti tänään korotamme äänemme, jotta niin monia maita ja yhteisöjä ja lukemattomia sisaria ja veljiä Kristuksessa vahingoittava väkivalta ja ekstremismi saataisiin loppumaan. Kehotamme luterilaisia ja katolilaisia työskentelemään yhdessä muukalaisten vastaanottamiseksi, niiden auttamiseksi, joiden on ollut pakko paeta sotaa ja vainoa, ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolustamiseksi.

 

Enemmän kuin koskaan ennen ymmärrämme, että yhteisen palveluksemme tässä maailmassa täytyy ulottua myös Jumalan luomakuntaan, joka kärsii riistosta ja kyltymättömän ahneuden seurauksista. Tunnistamme sen, että tulevilla sukupolvilla on oikeus nauttia Jumalan maailmasta kaikkine mahdollisuuksineen ja koko kauneudessaan. Rukoilemme sydänten ja mielten muutosta, joka johtaa pitämään rakastaen ja vastuullisesti huolta luomakunnasta.

 

Yhtä Kristuksessa

Tämän otollisen tilaisuuden johdosta ilmaisemme kiitollisuutemme läsnä oleville veljillemme ja sisarillemme, jotka edustavat eri kristillisiä maailmanyhteisöjä ja yhtyvät kanssamme rukoukseen. Sitoutuessamme uudelleen siirtymään vastakkainasettelusta yhteyteen teemme niin osana yhtä Kristuksen ruumista, johon meidät on kasteessa liitetty. Kutsumme ekumeenisia kumppaneitamme muistuttamaan meitä sitoumuksistamme ja rohkaisemaan meitä. Pyydämme heitä jatkuvasti rukoilemaan puolestamme, kulkemaan kanssamme ja tukemaan meitä eläessämme todeksi sitä, mihin tänään rukouksessa sitoudumme.

 

Kehotus katolilaisille ja luterilaisille kautta maailman

Kehotamme kaikkia luterilaisia ja katolisia seurakuntia ja yhteisöjä olemaan rohkeita ja luovia, iloisia ja toivorikkaita sitoutuessaan jatkamaan edessämme olevaa suurta matkaa. Menneisyyden konfliktien sijasta Jumalan ykseyden lahja keskuudessamme ohjatkoon yhteistyötämme ja syventäköön solidaarisuuttamme. Lähestymällä uskossa Kristusta, rukoilemalla yhdessä, kuuntelemalla toisiamme, elämällä todeksi Kristuksen rakkautta suhteissamme me katolilaiset ja luterilaiset avaudumme Kolmiyhteisen Jumalan voimalle. Kristukseen juurtuneina ja hänestä todistaen uudistamme päätöksemme olla uskollisia Jumalan rajattoman rakkauden sanansaattajia koko ihmiskunnalle.

 

Suomennos: Katolinen tiedotuskeskus, Helsinki

Kuvat tv-ruudusta: Arto PenttinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.