SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhteisen rukouksen ja todistuksen merkitys - piispa Neofytos Keniasta vieraili SEN:ssa

Kuvassa ekumenian lippua korkealla pitävät vasemmalta oikealle Minna Rasku, Milja Sarlin, piispa Neofytos, Mayvor Wärn-Rancken ja Riina Nguyen.

Nyerin ja Mount Kenyan piispa Neofytos on elokuun aikana ortodoksisen kirkon Filantropia ry:n vieraana. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kenialainen piispa Neofytos vierailee Suomessa. Vierailu on jouduttu koronapandemian vuoksi siirtämään kahdesti. Piispa tutustuu matkallaan kaikkiin ortodoksisiin hiippakuntiin Suomessa. Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ja koordinaattori Suvi-Tuulia Vaara esittelivät Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) toiminnan eri osa-alueita 17.8.2022 SEN:n toimistolla. Filantropia ry:stä mukana olivat toiminnanjohtaja Riina Nguyen, järjestötyöntekijä Milja Sarlin ja projektipäällikkö Minna Rasku, joka on myös SEN:n hallituksen jäsen.

 

 

Kenian ortodoksinen kirkko kuuluu Aleksandrien patriarkaatin alaisuuteen ja sillä on yli 300 000 jäsentä - tosin tarkka tilastointia ei ole käytettävissä. Kenian ja Suomen välillä on ollut ortodoksien lähetystyön yhteys jo yli 40 vuoden ajan. Piispa Neofytos toimii oman hiippakuntansa lisäksi esipaimenena myös Eldoretin ja Pohjois-Kenian hiippakunnassa, sillä kaikkiin Kenian ortodoksisiin hiippakuntiin ei tällä hetkellä ole nimetty piispoja. 

 

Myös Lintulan luostarilla on ollut vahva yhteys Keniaan siitä asti kun Maria Iltola toimi lähetystyössä Keniassa 1970-luvulla. Hän liittyi luostariin lähetystyöstä Suomeen palattuaan ja myöhemmin johti Lintulan luostaria. Keniasta onkin käyty tutustumassa suomalaiseen luostarielämään. Myös piispa Neofytos vieraili Valamon luostarissa.

 

Suomen Filantropia on tukenut suomalaisten seurakuntien keräämillä lahjoituksilla monenlaisia projekteja Keniassa ja piispa Neofytoksen aloitettua piispana seitsemän vuotta sitten yhteistyö sai uuden alun ja piispa on aktiivisesti ajanut toimintaa myös siihen suuntaan, että projektit ja hiippakunta hankkivat omia rahoituslähteitä. Toiminta on kirkollista, joten sitä ei rahoiteta Ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. Projekteissa muun maussa tuetaan naisia ja perheitä pienlainoilla ja tyttöjen koulunkäyntiä kirkon omassa tyttökoulussa.

 

Piispa kertoi ekumeenisten yhteyksien olevan aktiivisia ja että Keniassa toimii kristillinen neuvosto, jossa edistetään sekä seurakuntien välistä että kirkkojen kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Kirkot järjestävät yhteisiä rukoushetkiä, erityisesti niitä oli paljon presidentinvaalien alla tänä vuonna. Piispa kertoi, että hänen sydäntään lähellä on erityisesti nuorison motivoiminen käymään kirkossa ja ortodoksinen kirkko onkin järjestänyt myös seminaareja nuorille. Näille kursseille on tullut nuoria aikuisia myös muista kirkoista oppimaan lisää ortodoksisesta uskosta. Pappeja koulutetaan kirkon omassa seminaarissa Keniassa ja monet suorittavat tutkintoja myös ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa tai Kreikassa.

 

Vierailun aikana käytiin antoisaa keskustelua kristittyjen yhteisen rukouksen ja heikommassa asemassa olevien tukemisesta yhdessä. Pääsihteeri Mayvor esitteli SEN:n toimintaa päätöksentekorakenteesta jaostotyöskentelyyn. Koordinaattori Suvi-Tuulia kertoi, miten SEN:n  kuluvan vuoden strategiset painopisteet paikallinen ekumenia ja kestävä tulevaisuus toteutuvat muun muassa kristittyjen ykseyden rukousviikolla ja Ekumeenisella vastuuviikolla. Hän esitteli myös suomalaisen ekumenian erikoisuutta, , josta on haluttu ottaa mallia muissakin maissa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.