SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhteistyötä ja yhteistä matkantekoa

Meneillään olevan kristittyjen ykseyden rukousviikon 2016 kunniaksi julkistettu teos Yhteistyötä ja yhteistä matkantekoa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja vapaakirkkojen ekumeeninen vuorovaikutus (pdf) kokoaa yhteen satoa ev.-lut. kirkon käymistä oppikeskusteluista Suomen helluntaiherätyksen, Suomen Vapaakirkon, Suomen Baptistikirkon ja Finlands svenska baptistkyrkan kanssa. Mukaan on koottu myös yleisohjeita käytännön ekumeenisesta toiminnasta.

 

Julkaisu on tarkoitettu palvelemaan paikallisseurakuntia ja yleensä kirkkojen työntekijöitä, mutta myös ekumenian ja ekumeniikan opiskelijoita sekä eri tason teologisia keskustelu ja kootessaan yhteen ydinasioita käydyistä dialogeista. 

 

Julkaisun taustalla on havainto, että ev.-lut. kirkon paikallisseurakunnilla on lukumääräisesti eniten ekumeenisia kontakteja Vapaakirkon, helluntailaisten ja baptistien kanssa. Näin ollen on myös tarve saada tukea paikallisen ekumenian käytännön toteutukseen myös ja juuri näiden kumppanien kanssa.

 

Tämä käytännön tilanne on toki tiedostettu jo pitkään. Ortodoksien, anglikaanien ja roomalaiskatolisten lisäksi oppikeskusteluja on käyty myös niin kutsuttujen vapaakirkkojen kanssa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko kävi jo 1980-luvulla teologisen dialogin Vapaakirkon ja helluntaiherätyksen kanssa. Myös baptistien kanssa käynnistyi keskustelusarja 1990-luvun lopulla. Maamme suomen- ja ruotsinkielisten metodistikirkkojen kanssa meillä on saarna- ja ehtoollisyhteyskin vuodelta 2010.

 

Vaikka ekumeeniset suhteet ovat osaltaan juuri näiden keskustelujen ansiosta parantuneet merkittävästi, tietoisuus oppikeskustelujen konkreettisista tuloksista ei ole aina ollut kovin vahvaa. Siksi nämä tiedot on koottu yhteen niiden käytön ja opiskelun helpottamiseksi ja edistämiseksi.

 

Ajatellen käytännön vuorovaikutusta on kerrottu, miten tilanne on sitten 80- ja 90-luvun keskustelujen kehittynyt lainsäädännön ja yleisten ohjeistusten suhteen. Kirjanen julkaistaan Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston Hyvä tietää uskonnoista ja elämänkatsomuksista -sarjassa.

 

Lisätiedot:

pastori TT dos. Tomi Karttunen

johtava asiantuntija, teologia ja ekumeniaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.