SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

You shall be my witnesses -  pääsihteerin terveiset EKK:n yleiskokouksesta

Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous pidettiin Novi Sadissa, Serbiassa 31.5.-6.6.2018. Novi Sad tarkoittaa uutta kaupunkia ja kaupunki onkin eurooppalaisittain varsin nuori. Se sijaitsee Tonavan varrella ja sen historiaan liittyy murheellisia ja väkivaltaisia tapahtumia.

Ryhmäkuva suomalaisista Serbiassa, Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksessa. Kuva: Tuomo Mäkelä.Kauniin ja varsin rauhallisen kaupungin sydämessä, Tonavan rannalla on muistolaatat toisen maailmansodan ajalta niistä juutalaisista, jotka menettivät henkensä sillalla ampumisessa. Paikalla on myös muistopatsas nimeltään Perhe, koska myös kokonaisia perheitä ammuttiin. Tällä hetkellä myös itse sillat ovat väkivaltaisen historian merkkejä. Kolmesta sillasta kaksi on rakennettu uudelleen viimeisen sodan jäljiltä ja kolmas vielä odottaa rakentamistaan. Novi Sadin pommituksissa Naton joukot rikkoivat sillat pysäyttääkseen väkivallan serbien ja albaanien välisessä sodassa.

Yleiskokouksen symboliksi tulikin pieni puinen silta, joka oli jo aloitusjumalanpalveluksessa korokkeella nähtävissä ja joka kannettiin yleiskokoustilan kappeliin Master Centeriin jumalanpalveluksesta. Aloitusjumalanpalvelus pidettiin kaupungilla katolisen kirkon vieressä olevalla aukiolla. Jumalanpalveluksen kauniit laulut ja vaikuttavat rauhanrukoukset kuuluivat yli koko aukion. ”You shall be my witnesses” oli hyvin raikkaalla ja hengellisellä tavalla aloitusjumalanpalveluksen keskeinen sanoma kuuman kaupungin ilta-auringossa. Toinen yleinen, ja kaikille avoin iltarukous pidettiin Tonavan varrella muistolaattojen lähellä, josta laulava kulkue käveli hitaasti rauhan ja sovinnon puolesta kauimmaiselle sillalle. Yleiskokouksen sijoittaminen Euroopan murheellisten tapahtumien syntysijoille, oli pysäyttävää.

 

Kuva: Albin Hillert/CECKokoukseen osallistui yli 500 edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Venäjän ortodoksinen kirkko oli vetäytynyt EKK:n yhteydestä, mikä kokouksessa todettiin. Edustajia oli kuitenkin kaikista kirkkokunnista ja yhteistyöorganisaatioista, niin delegaatteja kuin advisoreitakin. Suomesta edustajia oli noin 30. Virallisia delegaatteja oli evankelis-luterilaisesta, ortodoksisesta ja metodistikirkosta. Muut osanottajat olivat advisorin nimikkeellä olevia tai stuertteja. Suomalaisten näkyvyys kokouksessa oli vahva, nuorison käyttämät puheenvuorot myös merkittäviä. Alueellisen kokouksen yhteydessä suomalaisilta myös kysyttiin, miten pystymme lähettämään kokoukseen näin paljon nuoria. Itse iloitsin valtavasti sekä stuerttien että nuorten advisorien läsnäolosta. Myös nuorten prekonferessin järjestämisessä suomalaiset olivat vahvasti mukana.


Yleiskokousta voi pitää erittäin onnistuneena. EKK on selkeästi korjannut linjauksiaan ja kokouksen ilmapiiri oli lämmin ja huomattavasti positiivisempi kuin Budapestin kokouksen ilmapiiri oli ollut vuonna 2013. EKK on viimeisen viiden vuoden aikana lähentänyt otettaan sekä jäsenkirkkojen että yhteistyöorganisaatioiden suuntaan. Kansalliset neuvostot ovat sopineet yhteistyösopimuksia, joista SEN:n hallituksen sopimus EKK:n kanssa on yksi. Kokouksessa edelleen toivottiin jäsenten äänten parempaa kuulemista ja ruohonjuuritasoista otetta. Näin siksi, että kirkot voisivat paremmin vaikuttaa myös Euroopan tulevaisuuteen, joka oli yksi aiheista yleiskokouksessa.

 

Canteburyn arkkipiispa Justin Welby. Kuva:Mladen Trkulja/CECKokouksen yleisteema oli ”You shall be my witnesses”, jonka alla keskusteltiin vieraanvaraisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, todistuksesta ja toivosta polarisoituneessa eurooppalaisessa todellisuudessa. Teema valotti kirkkojen ja kristittyjen lähetettynä toimimista ja voimaantumista sovinnon ja rakkauden kautta tässä tehtävässä. Plenaarien pääpuhujista erityisesti Canteburyn arkkipiispa Justin Welbyn ja Ruotsin arkkipiispa Antje Jackelénin puheet erottuivat joukosta. Arkkipiispa Welby nosti esiin diversiteetin kirkkojen todellisuutena ja tästä nousevan vahvuuden sovinnon ja rauhan synnyttäjinä diversiteettien ja pelon keskellä eläville eurooppalaisille. Hän korosti myös muiden uskontojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

 

Arkkipiispa Antje Jackalén. Kuva: Albin Hillert/CEC. Arkkipiispa Jackelén puhui neljästä ajan merkistä: polarisaatio, populismi, protektionismi ja post-totuudellisuus. Hän korosti Martin Luther Kingin näkökulmaa myös tässä ajassa: Meillä on unelma! Jackalénin näkökulma post-totuudellisuuteen on hyvä myös arvioitaessa kirkkojen puhumista. Vain totuuden keskellä on mahdollisuus oikeudenmukaisuuteen. Totuutta täytyy kuitenkin lähestyä nöyryyden kautta kuunnellen muita vuoropuhelijoita. ”Totuus ja oikeudenmukaisuus eivät yksin ole kuitenkaan kristillinen todistus ajallemme. Meitä ohjaa rakkaus.”

 

EKK valitsi uudeksi kaudeksi sekä hallituksen että uuden puheenjohtajan piispa Christopher Hillin jättäessä tehtävän. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ranskalainen pastori Christian Krieger. Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi ei tullut tällä kertaa suomalaisia Aila Lauhan jäädessä pois hallituksesta. Sen sijaan varajäseniksi valittiin Maria Mountraki (ort) ja Tuomo Mäkelä (ev.-lut.). Molemmat edustavat nuoria varajäsenistössä. Toimikaudet EKK:ssa ovat viisivuotisia ja seuraava kokous pidetään vuonna 2023.

 

voi lukea EKK:n verkkosivustolla.

 

 

Mari-Anna Auvinen

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.