SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Youth employment in Europe – a challenge for the churches?

Konferenssin osanottajia ryhmäkuvassa. Kirjoittaja takarivissä vasemmalla ylhäällä.


Euroopan Konferenssin järjesti Brysselissä 24.3.–26.3.2014 konferenssin ”Youth employment in Europe – a challenge for the churches?”. Osallistuin tähän Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston edustajana. Osallistujia oli kuusikymmentä jopa seitsemästätoista maasta, muutama myös EU:n ulkopuolelta eli Ukrainasta ja Georgiasta.

 

Meitä suomalaisia edustajia oli kolme. Anne Kangasniemi ja Sari Peltonen edustivat ev.lut. kirkkoa. Kontakteja tuli luotua melko hyvin. Tapahtuma järjestettiin katolisen konferenssikeskuksen Chant d´Oiseaun tiloissa. Keskus sopi hyvin tähän tarkoitukseen ja kaikki käytännön järjestelyt muutenkin toimivat hyvin.

 

Ihmisen arvo Jumalan luomana

 

Vierailu Euroopan Parlamenttiin oli mielenkiintoinen ja siellä järjestetyssä tilaisuudessa EU:n konservatiivipuoluetta edusti Sari Essayah, muita panelisteja olivat Max Uebe, Jürgen Klute ja Giorgio Zecca. Essayah korosti, että kirkkojen on hyvä tuoda jatkuvasti esille ihmisten arvoa Jumalan luomana, sillä sitä onko ihminen tuottava, mietitään EU:ssa paljon. Eräskin juuri yliopistosta valmistunut osallistuja kertoi omakohtaisesti kuinka valmistuttuaan tunsi itsensä koulutetuksi ja osaavaksi, mutta puolen vuoden työttömyyden jälkeen alkoi tuntea itsensä yhä arvottomammaksi.

 

Kuten konferenssin lehdistötiedote asian ilmaisi: One conclusion of the conference was that one main task of the churches in this situation in Europe is to emphasize the dignity and non-deniable value of every human being, not according to his or her education and professional career, but grounded in the creation in the image of God and his indelible appreciation and love of everyone through Jesus Christ.

 

Konferenssin teema, nuorisotyöttömyys, on erittäin kompleksinen asiakokonaisuus. Itse näkisin, ettei kirkkojen ole syytä liiaksi puuttua yhteiskunnan taloudellisen kokonaisrakenteen luonteeseen suoranaisesti. Silti on tuotava työttömien, syrjäytyneiden ja köyhien asioita selkeästi esille ja vaadittava kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikessa päätöksenteossa. Työttömien nuorten voimaannuttaminen, toivon ylläpitäminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja mahdollisesti myös työnhaussa auttaminen ovat ulottuvuuksia, joihin kirkot voisivat panostaa enemmän. 

 

Jatkoa saattaa seurata vastaaviin teemoihin liittyen, mm. EYCE Youth Politics Networkin kautta, jonka jäsen olen ollut vuodesta 2012 lähtien. Tätä verkostoa on nyt tarkoitus aktivoida.

 

Kiitoksia matkatuesta ja tästä hienosta mahdollisuudesta!

 

Kalle KuusniemiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.