SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Irtopisteitä rippisalaisuuden murtamisellla 18.5.2010

 

On erittäin harvinaista, että lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyt henkilö tunnustaa tekonsa ripissä. Rippi eli katumuksen sakramentti ei ole synninpäästöautomaatti: rippi-isän tehtävä on auttaa tunnustaja parannuksen ja sovituksen tielle.

 

Elämänkokemus osoittaa, että melkein aina näin onkin. Papin puheille tullaan synnintunnon siinä vaiheessa, kun poliisinkin luokse ollaan valmiita menemään, tai on jo käyty. On karmeaa, jos kirkot näyttäytyvät seksuaalirikollisia piilottelevina veljeskuntina. Pedofilian ja siihen liittyvän salailun julkitulo auttaa toivottavasti uhreja; se auttaa aivan varmasti kristillisiä yhteisöjä käsittelemään tapahtuneita väkivallantekoja ja ehkäisemään niitä jatkossa.

 

Eräs kokenut lastensuojelun ammattilainen sanoi radiossa viime viikolla, että papit ja kaikki ihmisten kanssa työskentelevät tarvitsevat tukea ollakseen turvallisia aikuisia. Papeilla, nuoriso- ja diakoniatyöntekijöillä pitää olla riittävät valmiudet tunnistaa ja ymmärtää seksuaalisen hyväksikäytön ilmiöitä. Siihen liittyy velvoite ohjata uhreja hoitoon ja tekijöitä vastuuseen, ja heitäkin hoitoon.

Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa synnintunnustuksella käyminen on suhteellisen yleistä ja kuuluu kristityn normaaliin elämään. Siinä tilanteessa ihminen saattaa ottaa puheeksi myös sukupuolisuuteensa liittyviä asioita. Aika-ajoin joku saattaa kertoa seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Keskustelu kokeneiden rippi-isien kanssa kertoo, että tavallisesti sellaisesta pahuudesta kertovat uhrit, ja tapauksista saattaa olla kymmeniäkin vuosia. Joskus tulee ilmi akuutteja tilanteita. Rippi-isän tehtävä on auttaa uhria vapautumaan tunteesta, että hän itse on jotenkin syyllinen, ja varmistua siitä että tämä pääsee pois tilanteesta ja oikeaan hoitoon. Tämä on mahdollista ilman, että rippisalaisuutta rikotaan.

 

Äärimmäisen harvoin kukaan synnintunnustuksessaan kertoo syyllistyneensä pedofiilisiin tekoihin. Silloin, kun niin tapahtuu, rippi-isän tehtävä on ohjata hänet tarpeen mukaan ilmoittautumaan poliisille ja hakeutumaan hoitoon. Silloin, kun joku puhuu näin vakavasta rikkomuksestaan, hän luultavasti on valmis katumukseen ja etsii keinoa sovittaa pahat tekonsa Jumalan ja ihmisten kanssa. Tilanteen mukaan pappi voi myös kieltäytyä lukemasta synninpäästörukousta, jos hän päättelee, että tunnustaja ei ole valmis katumukseen. Katumusharjoitukseksi hän voi jopa määrätä, että on ilmoittauduttava poliisille.

 

Salaisuus konstituoi ripin. Tunnustaja puhuu Jumalalle ja pappi on hänen apunaan, inhimillisenä kuulijana ja kirkon edustajana, joka lukee synninpäästön. Pappi ei saa koskaan paljastaa ripissä kuulemiaan asioita – sanktiona on lopulta pappeuden menettäminen. Katumuksen sakramentti tapahtuu selkeässä liturgisessa yhteydessä, yleensä kirkossa. Se luo turvallisen tilanteen, jossa voi puhua mistä tahansa, myös pahuudesta jonka kohteeksi on itse joutunut. Tähän perustuu se, että myös seksuaalirikosten uhrit uskaltavat kertoa asiasta nimenomaan rippitilanteessa.

 

Katumuksen sakramentti liittyy kristityn säännölliseen hengelliseen elämään. Se luo luottamuksellisen suhteen rippi-isän kanssa. Tällöin papilla on kenties todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa rippilapsensa elämään ja vakavien ongelmien kohdalla ohjata häntä katumukseen ja tarpeen mukaan psyykkiseen hoitoon. Silloin kun anonyymi tunnustaja tulee yhden kerran papin puheille, sellaiset mahdollisuudet ovat pienet. Silloinkin tunnustusta on kunnioitettava ja ihmistä on autettava hengellisessä hädässä.

 

Vallanpitäjät ovat eri aikakausina halunneet raottaa ripin salaisuutta, mutta instituutio on selviytynyt niistä pari tuhatta vuotta. Luulen, että eri kirkkojen papeissa olisi tänäänkin monia sellaisia, jotka eivät laillisen edesvastuun uhkaaminakaan rikkoisi rippisalaisuutta.

 

Rippisalaisuudesta puhuvat syvimmällä rintaäänellä monet, jotka vähiten asiaa tuntevat. Heillä tuskin on omaa rippi-isää. Käsitys ripistä taitaa perustua amerikkalaisten elokuvien antamaan yleissivistykseen. Syntyy vastenmielinen vaikutelma, että ministerit saalistavat vakavassa asiassa populistisia irtopisteitä.

 

 

Carolin Ahlvik-Harju
Ekumenia
27.10.2022
Under Ansvarsveckan har det publicerats många intressanta artiklar och inlägg av ERF:s sammarbetspartners och medlemskyrkor. Diakonissanstalten är ERF:s partnerskapsorganisation och deras proje...
Jori Brander
Rukoillaan rauhan puolesta
12.5.2022
”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27)
...
Jari Portaankorva
Ekumenia
20.4.2022
Sota ja väkivalta Euroopan sydämessä Ukrainassa on koskettanut ja järkyttänyt. Ilmahyökkäykset, siviilien kärsimykset ja kuolemat ovat tänään jokapäiväistä todellisuutta. Kaiken keskellä...
Rukoillaan rauhan puolesta
12.04.2022
“Pyhä on todellinen valo ja siitä loistava ihanuus, joka antaa kirkkauden niille, jotka kestivät taistelun kiivauden. Kristukselta he perivät katoamattoman loiston kodin, jossa he iloitsevat ain...
Ekumenia
6.6.2017
Leo 
Rukoillaan rauhan puolesta
07.04.2022
Sota Ukrainassa on koskettanut kirkkoamme erityisellä tavalla, sillä valtaosa ukrainalaisista on ortodokseja. Osalla kirkkomme jäsenistä on myös ukrainalaistaustaisia ystäviä tai läheisiä,...
Patrick Naud
Rukoillaan rauhan puolesta
31.3.2022
Vaikeina aikoina on hyvä voida pysähtyä lukemalla rohkaisevia raamatunjakeita. Jumalan Sana uudistaa ja vahvistaa meitä, kun Pyhän Hengen läsnäolo tekee siitä todellista juuri meille. Jokainen...
Ekumenia
6.6.2017
Ekumenia
6.6.2017
Ekumenia
6.6.2017
Sara Torvalds
Ekumenia
29.3.2022

Den 21 mars samlades Ekumeniska Rådet till vårmöte i Grankulla kyrka. För mig blev det den första fysiska ekumeniska träffen sedan coronapandemin började och jag verkar ha klar...
Lari Junkkari
Rukoillaan rauhan puolesta
23.3.2022
”Tämän päivän sota on eilisen epäonnistuminen, joka johtaa uskomattomiin inhimillisiin kärsimyksiin kummankin osapuolen kohdalla. Kuvitellaanpa, mitä tapahtuisi, jos olisimme halukkaita panostam...
Isä Marco Pasinato
Rukoillaan rauhan puolesta
17.3.2022
Olemme elämässä varmasti monille sukupolville rankempia aikoja historiassaan. Kaksi vuotta olemme taistelleet maailmanlaajusta pandemiaa vastaan ja nyt olemme todistamassa Euroopan rajojen sisäll...
Sarah Tiainen
Ekumenia
18.3.2022
Ett av Ekumeniska Rådet i Finlands (ERF) tyngdpunkter för år 2022, förutom lokalekumenik, är hållbar framtid. Detta hållbarhetstema syns i mycket av ERF:s arbete, såväl när det gäller ekonomi o...
Sara Torvalds
Ekumenia
15.3.2022
Förra veckan firade vi Internationella kvinnodagen. På morgonen deltog jag i ett ekumeniskt kvinnodagskaffe via Teams och jag hade på förhand lovat bidra med en bön på svenska. I min bön sa jag...
Saga Lippo
Rukoillaan rauhan puolesta
10.03.2022
Kun olin pieni, mummoni väitti minulle, että jokaisen ihmisen olkapäillä istuu kaksi hahmoa: hyvä ja paha enkeli. Jos kiukuttelin turhasta tai tein jotain väärää, mummo sanoi, että nyt paha enke...
Sara Torvalds
Ekumenia
1.3.2022
Kristus uppmanar oss att be
också för ovänner och fienden.
Vi ber för soldater som tvingas kriga nu.
Vi ber för politikerna, för dem som har makt:
må de bevaras från maktful...
Maria Björkgren-Thylin
Ekumenia
2.12.2021
Coronapandemin slår nu för andra året i rad hårt mot allsångsevenemanget De vackraste julsångerna. Ett vanligt år samlar De vackraste julsångerna omkring en miljon finländare för att sj...
Maria Sten
Ekumenia
25.10.2021
Det är igen dags för alla läsares eldorado, nämligen Helsingfors bokmässa. Den går av stapeln den 28 – 31.10. De senaste femton åren har den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland varit en av u...
Sarah Tiainen
Ekumenia
13.10.2021
Temat för Ekumeniska ansvarsveckan i år och nästa år är Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling och de 17 målsättningar som har satts upp. Hållbarhetsprogrammet si...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.