SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Siunattua pääsiäisenaikaa - Välsignad påsktid

SEN:n toimisto toivottaa kaikille siunattua hiljaista, suurta viikkoa ja pääsiäisiloa!

ERR:s kansli önskar alla en välsignad stilla, stora veckan och påskglädje!


Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä.
Sinä herätit Poikasi Jeesuksen kuolemasta.
Sinä vapautit meidät synnin ja kuoleman vallasta.
Sinä valaiset pääsiäisyön Jeesuksen ylösnousemuksen valolla.
Me kiitämme sinua Jeesuksen teoista.
Anna meille pääsiäisen ilo ja rauha.
Rukoilemme sinua Herran Jeesuksen Kristuksen kautta.
Hän elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa.

Aamen.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.