SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Julkaisuja

Julkaisusarjoissa on ilmestynyt aineistoa vuodesta 1955 alkaen. Vanhoja julkaisuja on arkistossamme. Uudempia julkaisuja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta


SEN kirjallisuutta on ilmestynyt neljänlaisen sarjoituksen puitteissa. Varhaisin sarjanimi on Suomen Yleiskirkollisen Toimikunnan julkaisuja (1955-1962). Se alkaa vuodesta 1955, jolloin Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Evanstonin-yleiskokouksen asiakirjat julkaistiin suomeksi. Tällä sarjanimellä päädytään julkaisuun IX, Evankelioiva kirkko, 1962, toimittajana Seppo A. Teinonen.

 

Julkaisu numero X Yksi kirkko ja yksi usko, aloittaa samana vuonna sarjan Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja (1962-1976). Tästä julkaisunumerosta aina julkaisuun XX, Raja-aitoja murtamassa, 1975, pysyy sarjanimi muuttumattomana.

 

Vuodesta 1979 on ryhdytty julkaisemaan kirjallisuutta sarjassa Ekumeenisia asiakirjoja (1979-1983). Sarjan ensimmäinen julkaisu on XXI Keskelle elämää, Turun kirkkopäivät 1979, valmisteluaineisto. Viimeinen julkaisu tässä sarjassa on XXV Maailman elämä, raportti Jyväskylän ekumeenisista kirkkopäivistä 1983. Sarjan numeroinnissa on kuitenkin matkan varrella tapahtunut haparointia, sillä julkaisu Samalla asialla - tietoa ekumeniasta on ilmestynyt numerolla 24 ja Tulkoon sinun valtakuntasi, raportti Melbournen maailmanlähetyskonferenssista, numerolla 25. Arabialaiset numerot ilmaantuvat siis kesken kaiken väliin ja systematiikka alkaa horjua.

 

Uusi sarja saa alkunsa, kun 1986 ilmestyy Raporttisarjassa (1986-1989) Joukkoviestinnän vastuu. Sarjassa ilmestyi vain viisi julkaisua, viimeinen vuonna 1989, Kyrkorna och ämbetet. Seminaariraportteja on julkaistu ja julkaistaan myös Näköala-Utsiktissa.

 

Sarja Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja jatkaa toimintaansa kun tauon jälkeen 1987 ilmestyy AIDS ja kirkot, XXVI, 1987. Tämän jälkeen ei ole ilmestynyt julkaisuja muissa sarjoissa.

 

Myös Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon suomenkielistä aineistoa julkaistiin 1991-2008 Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja -sarjassa.


Sarja Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja jatkaa toimintaansa kun tauon jälkeen 1987 ilmestyy AIDS ja kirkot julkaisunumerolla XXVI. Tämän jälkeen koko SEN:n julkaisutuotanto ilmestyy tässä sarjas...
Suomi on
moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Uskontojen ja vakaumusten
kirjo ja sen mukanaan tuoma avoimuus ja dynaamisuus luovat yhteiskunnallista ja
taloudellista kehitystä. ...
Tässä esittelyssä
Suomen Ekumeenisen Neuvoston lehden Näköala-Utsiktin ilmestyminen on päättynyt. Lehden viimeinen numero (4_2007) ilmestyi 31.12.2007. Lehdellä on kunniakas historia, josta voi lukea his...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.