SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Näköala / Utsikt

Suomen Ekumeenisen Neuvoston lehden Näköala-Utsiktin ilmestyminen on päättynyt. Lehden viimeinen numero (4_2007) ilmestyi 31.12.2007. Lehdellä on kunniakas historia, josta voi lukea historiikista ja viimeisen numeron artikkeleista.

 

 

Näköala-Utsikt 1962-2002. Historiikki, 135 sivua.
Ekumenialla on laaja kannatus Suomessa. Hengellisyyden suvaitsevaisena, mutta epämääräisenä ilmiönä sen allekirjoittaa varmaan lähes jokainen kadunmies. Selkeämpänäkin kristittyjen ykseysaatteena...
Usko lihaksitulleeseen Jumalaan avaa silmät Luojan läsnäololle luotujensa keskellä. Kristityn olisi palveltava jokaista ihmistä niin kuin Jumalaa, nähtävä Kristuksen kasvot kaikissa lähimmäisiss...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.