SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja / Ekumeniska Rådets i Finland publikationer 1987-


Abrahamin lapset - kolmen uskonnon yhteiset juuret Taivaallisia naisia

Sarja Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja jatkaa toimintaansa kun tauon jälkeen 1987 ilmestyy AIDS ja kirkot julkaisunumerolla XXVI. Tämän jälkeen koko SEN:n julkaisutuotanto ilmestyy tässä sarjassa. Julkaisuja ilmestyy vuosittain.

 

XXVI AIDS ja kirkot, toim. Raimo Harjula ja Pekka Tuovinen, 1987

 

XXVII Kohtaamisen taito, Opas kristityille muiden uskontojen ja ideologioiden kanssa käytävään dialogiin, 1988

 

XXVIII Ekumeeninen vuosikirja 1988 Ekumenisk årsbok, toim. Jaakko Rusama, Kari M. Räntilä ja Päivi Tapola, 1988

 

XXIX Ekumeeninen vuosikymmen - Kirkot naisten tueksi 1988?1998, toim. Suomen ekumeenisen neuvoston naisjaosto, 1989

 

XXX Ekumeeninen vuosikirja 1989 Ekumenisk årsbok, toim. Jaakko Rusama, 1989

 

XXXI Ekumeniskt årtionde Kyrkor i solidaritet med kvinnor 1988 - 1998, red. Kvinnosektionen, 1990

 

XXXII Ylistäkää Herraa kaikki kansat! Lova Herren alla folk! Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.- 25.1.1991, böneveckan för kristen enhet, 1990

 

XXXIII Ekumeeninen vuosikirja 1990 Ekumenisk årsbok, toim. Jaakko Rusama ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1990

 

XXXIV Pyhä Henki luo uutta - Ekumeenisen liikkeen haasteet tänään, toim. Jaakko Rusama ja Risto Saarinen, 1991

 

XXXV Minä olen teidän kanssanne - menkää siis. Jag är med eder - gå därför, Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.- 25.1.1992, böneveckan för kristen enhet, 1991

 

XXXVI Ekumeeninen vuosikirja 1991 Ekumenisk årsbok, toim Jaakko Rusama ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1991

 

XXXVII Ykseys on Pyhän Hengen hedelmä. Andens frukt ger enhet Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.- 25.1.1993, böneveckan för kristen enhet, 1993

 

XXXVIII Ekumeeninen vuosikirja 1992 Ekumenisk årsbok, toim. Jaakko Rusama ja Anitta Rintala, 1993

 

XXXIX Lähetystyön perusteet, Lähetys- ja evankelioimistyön jaoston jäsenten näkemyksiä lähetystyöstä, 1993

 

XL Kirkko ja maailma, Kirkon ykseys ja ihmiskunnan uudistuminen, Faith and Order -tutkimusasiakirja 151, suomennos Tuire Valkeakari, 1993

 

XLI Avioliiton solmiminen ekumeenisena kohtaamisena - Säädökset ja käytäntö kirkoissa ja kristillisissä yhteisöissä, toim. Pirjo Työrinoja ja Antti Saarelma, 1994

 

XLII Kutsuttuina olemaan yksi sydän ja yksi sielu - Kallade att vara ett hjärta och en själ, Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.- 25.1.1994, böneveckan för kristen enhet, 1994

 

XLIII Ekumeeninen vuosikirja 1993 Ekumenisk årsbok toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1994

 

XLIV Koinonia - yhteys Jumalassa, Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.1995

 

XLIV Hyvät satamat, Suomen kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opinkäsityksiä, toim. Kari M. Räntilä & al., 1994

 

XLVI Ekumeeninen vuosikirja 1994 Ekumenisk Årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1995

 

XLVII Ekumeeninen perhekirja Toim. Marjatta Jaanu-Schröder, Tarja Lehmuskoski, Pirjo Työrinoja, 1995

 

Naisten ekumeeniset kirkkopäivät 1995, raportti (ei numerointia)

 

XLVIII Sovitus: Jumalan lahja ja uuden elämän lähde Työasiakirja Euroopan toista ekumeenista yleiskokousta (1997) varten

 

XLIX Venäjällä tapahtuvan lähetystyön ja hengellisen työn kartoitus

 

IL Minä seison ovella ja kolkutan Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.1996

 

L Ekumeeninen vuosikirja 1995-1996 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1996

 

LI Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.1997

 

LII Evankeliumi ja kulttuurit (ei ISBN-tunnusta) opintovihkonen, Lähetys- ja evankelioimisyön jaosto, 1997

 

LIII Ekumeeninen vuosikirja 1997 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1997

 

LIV Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.1998

 

LV Ekumeeninen vuosikirja 1998 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1997

 

LVI Tunnustamme yhden uskon Apostolisen uskon ekumeeninen selitys Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksen (381) mukaan. Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirja nro 153 Suomennos ja toimitus: Kari M. Räntilä, 1998

 

LVII Jumala asuu kansansa keskellä Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.1999

 

Lähetyksen tulevaisuus, Suomen lähetysneuvottelu, Vivamo 20.-22.10.1998, Raportti (ei numerointia)

 

LVIII Ekumeeninen vihkipapin kirja Toim. Pirjo Työrinoja ja Sirpa-Maija Vuorinen

 

LIX Ekumeeninen vuosikirja 1999 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 1999

 

Muslimin ja kristityn avioliitto (ei numerointia), vihkonen 20 sivua, SEN ja Suomen Islamilainen Yhdyskunta

 

LX Virikkeeksi - riemuvuosi 2000 virikeaineisto, 1999

 

LXI Kohti ykseyttä Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917-1997 Jaakko Rusama, 1999. HInta: 10 e.

 

Kristuksessa on tulevaisuus ja toivo, Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2000 (ei numerointia)

 

LXII Ekumeeninen vuosikirja 2000 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 2000

 

Minä olen tie, totuus ja elämä – Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2001 (ei numerointia)

 

LXIII Ekumeeninen vuosikirja 2001 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Pudi Kettunen

 

LXIV Jumalan luona on elämän lähde - Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2002

 

LXV Ecumenical Growth in Finland, The History of The Finnish Ecumenical Council 1917-1999, Jaakko Rusama, 2002

 

LXVI Ekumeeninen vuosikirja – Ekumenisk årsbok 2002, Toimittajat – redaktörer: Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, 2003

 

LXVII Aarre saviastioissa - Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2003

 

LXVIII Charta Oecumenica & Ekumenian hyvät tavat - Charta Oecumenica & Takt och ton inom ekumeniken, 2003. Voit ladata tämän julkaisun pdf:nä  A5-kokoinen vihko, 55 s. Hinta: 5e.

 

LXIX Pieni pyhiinvaelluskirja, Kalle Elonheimo, 2003

 

LXX Andliga vägledare, 2003

 

LXXI Rauhani minä annan teille – Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2004

 

LXXII Suomen ekumeeninen neuvosto – Ekumeniska rådet i Finland Toimintakertomus – Verksamhetsberättelse 2003

 

LXXIII Kristus, kirkon perusta - Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2005

 

LXXIV Dorothea Rosenblad, Fanny Rosenblad: Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret, SLS, 2005. Hinta: 24 e.

 

LXXV Suomen ekumeeninen neuvosto Ekumeniska rådet i Finland Toimintakertomus Verksamhetsberättelse 2004

 

LXXVI Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2006

 

LXXVII Taivaallisia naisia, toim. Leena Mäkitalo, 2006. Hinta: 23 e.

 

LXXVIII Suomen ekumeeninen neuvosto Ekumeniska rådet i Finland Toimintakertomus 2005 Verksamhetsberättelse

 

LXXIX Ihmiskauppa Nykyajan orjuutta Ihmiskaupan vastustaminen kirkkojen työssä, 2006. Hinta: 5 e.

 

LXXX Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2007

 

LXXXI En annan del av välden. Om församlingarnas möte med invandrare., red. 2007 Jan Edström et al. Hinta: 15 e

 

LXXXII , 2007 toim. Sari Kuvaja. Hinta: 5 e.

 

LXXXIII (originalet: Kirkko turvapaikkana) övers. Jan Edström, Pris: 5 e.

 

LXXXIV Suomen ekumeeninen neuvosto Ekumeniska rådet i Finland

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse

 

LXXXV Rukoilkaa lakkamatta - Be ständigt, Aineistoa kristittyjen ekumeeniselle ykseyden rukousviikolle 2008 Material för ekumeniska böneveckan för kristen enhet.

 

LXXXVI Suomen Ekumeeninen Neuvosto Ekumeniska Rådet i Finland

Toimintakertomus 2007 Verksamhetsberättelse

 

LXXXVII Kristuksen valo loistaa kaikille

Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous Sibiussa 4.-9.9.2007

Toim. Antti Siukonen

 

LXXXVIII Suomen Ekumeeninen Neuvosto Ekumeniska Rådet i Finland

Toimintakertomus 2008 Verksamhetsberättelse

 

LXXXIX Toivon siemen

Euroopan kirkkojen konferenssin menneisyydestä ja tulevaisuudesta (Lyonin-kokouksen 2009 raportti)

Toim. Antti Siukonen

 

XC Ekumeeninen kasvatus Mitä opimme toisiltamme?

Toim. Mirkka Torppa ja Antti Laine

258 sivua, julkaisun artikkeleissa tarkastellaan ekumeenisen kasvatuksen teologisia ja pedagogisia käytäntöjä sekä alan erilaisia käytäntöjä.

 

XCI Suomen Ekumeeninen Neuvosto Ekukmeniska Rådet i Finland

Toimintakertomus 2009 Verksamhetsberättelse

 

XCII Suomen Ekumeeninen Neuvosto Ekukmeniska Rådet i Finland

Toimintakertomus 2010 Verksamhetsberättelse

 

XCIII Pieni pyhiinvaelluskirja, Kalle Elonheimo, 2012

 

XCIV Laskiaisesta pääsiäisen iloon, kustantaja Suomen Lähetysseura, 2012

 

XCV Toimintakertomus 2011 Verksamhetsberättelse, 2012

 

XCVI Pieni opas uskonnonvapauteen - Mitä uskonnonvapaus on ja voiko sitä rajoittaa, 2012

 

Pyhää arkea -dokumenttifilmi, 30 min. Tekstitys englanniksi, 2012. Hinta: 10 e.

 

XCVII Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka - suosituksia Suomelle, Anna Hyvärinen ja Katri Leino-Nzau, 2013

 

XCVIII Religionsfrihet och utrikespolitik - rekommendationer för Finland, Anna Hyvärinen ja Katri Leino-Nzau, 2013

 

XCIX Religious Freedom and Foreign Policy - recommendations for Finland, Anna Hyvärinen ja Katri Leino-Nzau, 2013

 

C Toimintakertomus 2012 Verksamhetsberättelse, 2013

 

CI Vieraasta tutuksi - Ketko 30 vuotta, 2013, hinta: 10 e.

 

CII Kirkko. Yhteistä näkyä kohti, 2014

 

CIII Toimintakertomus 2013 Verksamhetsberättelse

 

CIV Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

 

CV Kutsu dialogiin. Uskontojen välinen ja kristittyjen keskinäinen vuoropuhelu, 2016

 

CVI Toimintakertomus 2015 Verksamhetsberättelse

 

CVII Kvinnoenergi - Våga vara Guds underbara skapelse

 

CVIII  Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse

 

CIX Toimintakertomus 2017 Verksamhetsberättelse

 

CX Turvaa  kirkosta -ohjeistus kirkkoturvan järjestämiseen, 2019

 

CXI Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad, 2019

 

CXII Suomen ekumeeninen neuvosto Ekumeniska rådet i FinlandToimintakertomus 2018 Verksamhetsberättelse

 

CXIII Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, 2020

 

Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 133, 2020 

 

CXIV Suomen ekumeeninen neuvosto Ekumeniska rådet i Finland

Toimintakertomus 2019 Verksamhetsberättelse

 

CXV Suomen ekumeeninen neuvosto Ekumeniska rådet i Finland
Vuosikertomus 2020 Årsberättelse

 

CXVI Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv på hållbarhetsmålsättningarna

 

CXVII Vastuullisuuskirja - Kristillinen näkökulma kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

 


Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboke...
Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Tähän kysymykseen keskittyy lokakuussa 2021 Suomen Ekumeenisen Neuvosto...
Uusia avauksia lähetystä koskevaan ajatteluunMari-Anna Auvisen ja Jyri Komulaisen toimittama artikkelikokoelma Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan on julkaistu Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Kirko...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto yhteistyössä Helsingin yliopiston Ilmakehätutkimuskeskuksen (INAR), SITRA:n ja Kulttuurikeskus Sofian kanssa järjesti Sofia Forum Suomi -ilmastotapahtuman 9.–10.12.2019. Fo...
Ohjeistus on tarkoitettu avuksi ja tueksi seurakuntien
työntekijöille ja vapaaehtoisille tilanteessa, jossa yksittäinen henkilö tai perhe kääntyy kirkon
tai kristillisen yhteisön puoleen hakeak...
Kursen Kvinnoenergi erbjuder ett värdefullt forum för kvinnor att tillsammans
och enskilt  arbeta med frågan om att våga vara den jag är. Kursen
erbjuder utrymme för samtal, insikt och uppmuntra...
Ekumeenisella liikkeellä
on ajankohtaisia haasteita. Yksi niistä on kysymys kristittyjen keskinäisen ja
uskontojen välisen dialogin, vuoropuhelun, suhteesta. Kristittyjä haastetaan
etsimään u...
Kirkkojen
maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order- komission järjestyksessään toinen lähentymisasiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (2012) julkistettiin suomeksi 23.1.2014. Kirja ilmestyi SEN:n j...
YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan uskonnon tai
vakaumuksen vapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Kuitenkin 3/4 maailman
väestöstä asuu maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vaka...
Burkan käyttämistä koskeva keskustelu, minareettien rakentamiskielto, uskonnolliset koulut, uskonnollisten vähemmistöjen vainoaminen. Uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset päätyvät enenevässä määri...
Rosoinen, arkinen ja syvällinen dokumentti neljän nuoren aikuisen uskosta. Dokumentti käsittelee uskoa ja arkea neljään eri kirkkokuntaan kuuluvan nuoren näkökulmasta.
Milloin olen pyhiinvaeltaja? Määränpäähän saavuttuani vai jo nyt? kysyi vaeltaja vierellään taivaltavalta helteisenä heinäkuun päivänä Pyhän Olavin tiellä.”Jo nyt, ensi askeleesta lähtien”, vastasi ka...
Laskiaisesta pääsiäisen iloon rohkaisee viettämään kristillisiä juhlia niiden todellisesta sisällöstä käsin. Kirja avaa lukijalle niin läntistä kuin itäistä kristillistä perinnettä, jotka ovat kohdann...
Suomea pidetään kansainvälisesti ekumenian mallimaana. Kirkkojen kasvatustyössä ja koulun uskonnonopetuksessa annetaan tietoa toisista kirkoista ja uskonnoista ja pidetään esillä suvaitsevaisuuden arv...
Toivon siemen on julkaisu Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) 50-vuotisesta taipaleesta. Kirjan kiintopiste on heinäkuussa 2009 Lyonissa Ranskassa pidetty EKK:n 13. yleiskokous, johon valtaosa artik...
Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret on uskontokasvatusta varten laadittu aineisto. Lähtökohtana on ajatus, että niin kutsutuista kirjanuskonnoista, eli juutalaisuudesta, kristinuskosta...
Taivaallisia naisia -kirjan kannessa kuvataan Marian ja Elisabetin kohtaaminen. Enkeli ilmestyy ja hämmentää näiden kahden naisen maanpäällisen elämän, ja tästä ilmestymisen hetkestä alkaa seikkailu,...
Julkaisu sopii muun muassa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen, terveydenhuollon ja kansalaisjärjestöjen työntekijöiden käyttöön. Siinä tuodaan realistisesti esiin tilanteita, joissa saattaa olla ky...
En bok riktad till dem som i församlingar och samfund arbetar tillsammans med invandrare. Texterna belyser de inre och yttre processer som mötet mellan olika kulturer och religioner innebär.
Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat perinteisesti tarjonneet fyysistä ja henkistä turvaa eri tavoin vainotuille ihmisille. Nykyisin kirkko turvapaikkana -käytännöllä tarkoitetaan tilanteita, joi...
Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous 4.-9.9.2007 kokosi reilut kaksituhatta eurooppalaista kristittyä Transsilvaniassa sijaitsevaan Sibiuun.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.