SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret on uskontokasvatusta varten laadittu aineisto. Lähtökohtana on ajatus, että niin kutsutuista kirjanuskonnoista, eli juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista, löytyy paljon yhteisiä elementtejä, kertomuksia ja henkilöitä.

 

Abrahamin lapset -aineisto rakentuu kertomusten varaan. Niiden kautta voidaan samanaikaisesti työstää monta eri asiaa: tutustua eri uskontojen pyhiin kirjoihin, tutustua uskontojen yhteisiin elementteihin, perehtyä kertomusten henkilöihin ja heidän elämäntilanteisiinsa.

 

Työskentely yhteisten kertomusten parissa voi luoda ymmärtämystä ja arvostusta toisia uskontoja kohtaan. Kirja haastaa sekä lapsia, nuoria että aikuisia pohtimaan, mikä meitä eri tavoin uskovia yhdistää ja mikä meitä erottaa. Yhteisiin juuriin tutustuminen ei tarkoita oman uskonnollisen identiteetin hämärtymistä eikä uskontojen sekoittamista keskenään. Pikemminkin päinvastoin: se voi vahvistaa tuntemusta omasta uskonnosta ja tukea omaa uskonnollista identiteettiä.

 

Kirjassa käytetään menetelmää, jonka avulla tuhansia vuosia sitten eläneiden henkilöiden kokemukset voidaan elää todeksi vielä tänäänkin. Kertomuksia työstetään kirjoittaen, näytellen, piirtäen ja keskustellen.

 

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret toimii opetuksen lisäaineistona ja työvälineenä opettajalle. Se soveltuu käytettäväksi eri luokka-asteilla. Kirjaa voidaan käyttää koulujen lisäksi myös kodeissa, raamattupiireissä, bibliodraamaryhmissä, keskustelupiireissä, uskontodialogiryhmissä ja nuortenilloissa.

 

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret on ilmestynyt Ruotsissa keväällä 2004 nimellä Samma rötter – Abrahams barn i tre religioner. Kirjan kirjoittaja Dorothea Rosenblad on uskontopedagogi, filosofian ja teologian kandidaatti, joka on työskennellyt monikulttuurisessa Rinkebyn koulussa Tukholman lähistöllä. Rosenblad on kohdannut työssään paljon suvaitsevaisuuteen ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä haasteita. Vuonna 1991 hän perusti Abrahamin lapset -säätiön (), joka työskentelee uskonnolliseen ja kulttuuriseen rinnakkaiseloon liittyvien kysymysten parissa. Rosenbladin työparina toimii hänen tyttärensä, filosofian kandidaatti Fanny Rosenblad, joka on Abrahamin lapset -kirjan toinen kirjoittaja. Fanny Rosenblad työskentelee Abrahamin lapset -säätiössä projektijohtajana ja koulutusvastaavana.

 

Suomen ekumeeninen neuvosto on saanut tukea hankkeeseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkko­hallitukselta, Espoon seurakuntayhtymältä ja Opetushallitukselta.

 

Tiedot kirjasta:

 

Dorothea ja Fanny Rosenblad: Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret

Suomennos: Mirja Sevón

Kuvitus: Karin Nygårds

Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXXIV

2005, toinen painos 2008.

Kustantaja: Suomen Lähetysseura

195 sivua, mustavalkoinen piirroskuvitus

Ovh. 24 euroa. Saatavana ja kirjakaupoista kautta maan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.