SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

En annan del av världen

 
En bok riktad till dem som i församlingar och samfund arbetar tillsammans med invandrare. Texterna belyser de inre och yttre processer som mötet mellan olika kulturer och religioner innebär.

 

Boken behandlar även aktuell lagstiftning som berör invandrare. Det mångsidiga materialets röda tråd är att engagemanget för flyktingar och invandrare har sina rötter i den kristna tron. I allt är det människor som möts, vilket gör att det som förenar är mer än det som skiljer.

 

Skribenter: Jani Edström (red.), Rafael Edström, Ville Hoikkala, Binnie Kristal-Andersson, Svante Lundgren, Peter Nynäs, Ulf Särs.

 

Antonia Ringbom medverkar med träffande illustrationer

 

Ekumeniska rådet i Finlands publikationer (2007) LXXXI, 38 s.

 

Ruotsinkielinen julkaisu on suunnattu maahanmuuttajien parissa työskenteleville seurakuntien ja yhteisöjen työntekijöille. Kirjan tekstit valottavat kulttuurien ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä prosesseja. Siinä on myös perustietoa maahanmuuttajuuteen liittyvistä laeista ja säädöksistä. Monipuolisen sisällön punaisena lankana on, että pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa toimiminen juontaa juurensa kristillisen uskon perustasta. Kaiken keskellä nimenomaan ihmiset kohtaavat, joten yhdistäviä tekijöitä on enemmän kuin erottavia.

 

Du kan också läsa och/eller printa publikationen här:

 


<P>En annan del av världen</P>
<P>i pdf-format.</P>

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.