SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

IHMISKAUPPA - nykyajan orjuutta

 

Julkaisu sopii muun muassa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen, terveydenhuollon ja kansalaisjärjestöjen työntekijöiden käyttöön. Siinä tuodaan realistisesti esiin tilanteita, joissa saattaa olla kyse ihmiskaupasta. Erityisenä tarkoituksena on kuvata, miksi ihmiskauppa on myös kirkkojen asia ja tarjota vinkkejä, joiden pohjalta työntekijät voivat rakentaa ihmiskaupan vastaista työtä, toimintaa ja keskustelua.

 

Ihmiskauppa on maailmanlaajuisesti merkittäväksi muodostunut ongelma, joka koskettaa niin lähtö-, kauttakulku- kuin kohdemaita. Ihmiskauppa on yhä enenevässä määrin saamassa kansainvälisen rikollisuuden piirteitä.

 

Kirkot ja kristilliset yhteisöt voivat olla merkittävässä asemassa asiasta tiedottajina, tietoisuuden ja välittämisen lisääjinä, asenteiden muokkaajina sekä uhrien tilanteen helpottamisessa. Kirkkojen työntekijät tapaavat ihmisiä elämän moninaisissa tilanteissa. Kirkot voivat olla tässä työssä mukana muistuttamassa ihmisarvosta, eettisestä käyttäytymisestä ja ihmisarvoisesta kohtelusta.

 

Voit tulostaa julkaisun avaamalla alla olevan pdf:n (661 kt).

 

 

IHMISKAUPPA - NYKYAJAN ORJUUTTA. Ihmiskaupan vastustaminen kirkkojen työssä. pdf 664 kt.

 

Julkaisussa on 42 sivua ja sen koko on 15x21 cm.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.