SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkko turvapaikkana - Kyrkan som fristad

Kirkot ja uskonnolliset yhteisöt ovat perinteisesti tarjonneet fyysistä ja henkistä turvaa eri tavoin vainotuille ihmisille. Nykyisin kirkko turvapaikkana -käytännöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa yksittäinen henkilö tai perhe kääntyy kirkon tai kristillisen yhteisön puoleen hakeakseen turvaa, apua ja tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen saatuaan.

 

Miksi tällainen julkaisu?

 • Tueksi seurakunnille.
 • Harkittavaksi, keskusteltavaksi.
 • Rohkaisuksi toimia pienen ihmisen puolesta.
 • Kerrotaan kirkko turvapaikkana -käytännön taustoja ja annetaan konkreettisia toimintavinkkejä.

Kirkko turvapaikkana -käytännön periaatteita

 • Tilanne perustuu aina yksittäisen ihmisen tai perheen yhteydenottoon ja avunpyyntöön, ei seurakunnan aloitteeseen.
 • Turvapaikan tarjoaminen on äärimmäinen toimenpide silloin, kun kaikki muut keinot on käytetty.
 • Käytännön lähtökohtana on avoimuus ja turvaa hakevan ihmisen asian ajaminen (vrt. piilottaminen).
 • Turvapaikan tarjoaminen perustuu yhteisön tukeen.
 • Käytännöllä ei ole laillista sitovuutta.

Kirkko turvapaikkana -käytännön taustaa

 

Periaate on hyvin vanha: siitä on viitteitä jo Vanhassa testamentissa.

Lähtökohtana lähimmäisenrakkaus: kristittyinä velvollisuutemme on auttaa.

Toiminta aktivoitui Euroopassa toisen maailmansodan juutalaisvainojen myötä. Nykyisenkaltainen turvapaikkatoiminta käynnistyi useissa Euroopan maissa 1970-luvulla.

 

Milloin turvapaikka voidaan tarjota?

 

Turvapaikka voidaan tarjota, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

1)      Hakijalla on perusteltu vainon pelko

2)      Hänen perhe-elämäänsä kohdistuu vakava uhka

3)      Hänen tähänastinen turvapaikkaprosessinsa ei ole ollut oikeudenmukainen

4)      Hänen turvapaikkahakemuskäsittelyynsä liittyvä tutkinta on ollut puutteellinen

 

Ohjeistuksen tausta

Esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa toimii verkostoja, jotka tukevat Kirkko turvapaikkana -toimintaa ( ) ja antavat käytännön tukea ja neuvoa. Norjassa luterilainen piispainkokous on laatinut ohjeistuksen kirkko turvapaikkana -tilanteita varten.

 

Suomen ohjeistusta laadittaessa mallia otettiin mm. Iso-Britanniassa laaditusta Sanctuary-ohjeistuksesta. Sen on tehnyt Churches Comission for Racial Justice -järjestö.

 

Ohjeistuksen luonne

 • Julkaistu SEN:n julkaisusarjassa. SEN:n hallituksen hyväksymä.
 • Luonteeltaan suositus, ei sido SEN:n jäsenkirkkojen eikä niiden seurakuntien toimintaa.
 • Toiveena on, että paikallistasolla keskustellaan ohjeistuksesta ja mahdollisesti myös sovitaan paikallisista toimintamalleista.

 

Lue/tulosta julkaisu, pdf alla. Julkaisu on 36-sivuinen A5-kokoinen vihkonen.

kirkko_turvapaikkana_2007-2.pdf

 

 

 

 

Julkistamistilaisuus pidettiin Turun kirkkopäivillä 26.5. seminaarissa Kirkko turvapaikkana?, jonka puheenvuoroja voit tarkastella:

 

 

KYRKAN SOM FRISTAD

 

Kyrkan som fristad Svensk översättning av Jan Edström

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.