SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkko: Yhteistä näkyä kohti

Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order- komission järjestyksessään toinen lähentymisasiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (2012) julkistettiin suomeksi 23.1.2014. Kirja ilmestyi SEN:n julkaisusarjassa ja sen kustantaja on kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Sen on suomentanut TT Minna Hietamäki. Julkaisun ovat suomeksi toimittaneet pääsihteeri Heikki Huttunen ja johtava asiantuntija Tomi Karttunen. Suomennosta ovat kommentoineet luterilaisten ja ortodoksien ohella niin katolisen kirkon kuin vapaakristillisyyden edustajat.

 

Kirkko-asiakirjaa on valmisteltu kahdenkymmenen vuoden ajan, ja se kokoaa yhteen monien vuosikymmenten kirkko-opillista keskustelua. Yhteisymmärryksen saavuttamista kirkkokäsityksessä on pitkään pidetty tärkeimpänä tavoitteena matkalla kohti kristittyjen ykseyttä. Yhteisymmärryksen ilmaiseminen ei ole ollut helppo tehtävä, joten tähänastisen yhteisymmärryksen samoihin kansiin kokoavan ja tietä eteenpäin ykseyden tiellä viittovan konvergenssi- eli lähentymisasiakirjan tason saavuttaminen on saavutus.

 

Asiakirja on lähetetty kirkoille kommentoitavaksi vuoden 2015 loppuun mennessä kahdesta syystä: ensimmäinen on kirkkojen uudistuminen. Julkaisu pyrkii haastamaan tekstiä lukevat kirkot elämään täydempää kirkollista elämää. Kun kristityt kasvavat kohti Kristusta, he tulevat samalla lähemmäksi myös toisiaan. Toisena tavoitteena on teologisen yhteisymmärryksen saavuttaminen kirkon luonteesta. Vastausten on määrä arvioida saavutettua teologisen lähentymisen tasoa sekä kirkoissa ja niiden elämässä ilmenevän kirkko-opillisen yhteisymmärryksen tasoa.

 

Julkaisu pyrkii palvelemaan kirkkoja kolmella tavalla:

1) kokoamalla yhteen kirkkoa käsittelevän keskustelun tulokset viime vuosikymmeniltä

2) antamalla tilaisuuden kirkoille arvioida työn tuloksia sekä

3) auttamalla kirkkoja arvioimaan omaa käsitystään kasvusta kohti ykseyttä.

 

Tämä voi toivon mukaan auttaa ottamaan uusia askelia eteenpäin kuten ensimmäinen lähentymisasiakirja Kaste, ehtoollinen, virka auttoi esimerkiksi Porvoon kirkkoyhteisön syntymisessä.


Kirkko: yhteistä näkyä kohti.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.