SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kvinnoenergi – Våga vara Guds underbara skapelse 

Kursen Kvinnoenergi erbjuder ett värdefullt forum för kvinnor att tillsammans och enskilt  arbeta med frågan om att våga vara den jag är. Kursen erbjuder utrymme för samtal, insikt och uppmuntran. Den erbjuder möjligheter till självkännedom och lägger grunden för ett gott kamratskap. 

 

Deltagarna får möjlighet att diskutera frågor och angelägenheter som är viktiga för dem.  Tanken är också att betona att var och en är en unik varelse i Guds skaparverk och att reflektera över vad detta kan tänkas betyda i våra dagliga liv.

 

Under kursen behandlas kvinnans eget jag bland annat genom att spegla vår tid mot Nya testamentets berättelser. Berättelserna hjälper oss att fundera över vår egen livssituation. Med hjälp av diskussioner, grupparbeten och övningar kan vi bygga, frigöra krafter till och förbättra vår livskontroll. Bibelberättelserna som används placeras i vår egen tid.

 

Att fungera som ledare för kursen är positivt och belönande. Även ledaren lär sig mycket. Publikationen är ett materialpaket för kursledare.


Ekumeniska Rådets i Finland publikationer CVII, 2016


Kvinnoenergi - våga vara Guds underbara skapelse, 2016.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.