SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Laskiaisesta pääsiäisen iloon

Laskiaisesta pääsiäisen iloon rohkaisee viettämään kristillisiä juhlia niiden todellisesta sisällöstä käsin. Kirja avaa lukijalle niin läntistä kuin itäistä kristillistä perinnettä, jotka ovat kohdanneet vuosisatojen saatossa – ja kohtaavat yhä suomalaisessa juhlakulttuurissa.

 

Martti Häkkänen, Marianne Kantonen ja Veijo Koivula ovat tiiminä toimittaneet kirjan Laskiaisesta pääsiäisen iloon (Suomen Lähetysseura 2012), jossa käsitellään pääsiäisajan kristillisiä juhlaperinteitä ja symboliikkaa niin läntisen kuin itäisen kristillisyyden näkökulmasta. Kirja on Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisu. 

 

Pääsiäisen juhla-aika on kaikille kristityille rikasta ja hengellisesti rakentavaa aikaa. Palmusunnuntaina toivotetaan virpomalla siunausta koteihin. Paastonaika valmistaa ihmisiä kohtaamaan pääsiäisaamun sanoman: Kristus on ylösnoussut, kuolema on voitettu! Helatorstaina Kristus astui taivaaseen, ja helluntai on kirkon syntymäpäivä. Koko tämä juhlakausi sisältää rikkaan kristillisten symbolien ja tapakulttuurin kokonaisuuden.

 

- Kristillinen juhlaperinne omaksutaan kodeissa, seurakunnissa, päivähoidossa ja kouluissa. Se on osa yleissivistävää kasvatusta ja koulujen uskonnonopetusta. Sen voi nähdä, aistia, maistaa, kokea ja tuntea. Pääsiäisen juhlakausi on symbolisesti rikas, ja se antaa rikkautta sekä iloa jokaisen ihmisen elämään,

Martti Häkkänen toteaa kirjan esipuheessa.

 

Kirjan asiantuntija-artikkelit tarjoavat tietoa ja pohdittavaa erityisesti vanhemmille, kasvattajille, opettajille sekä kaikille pääsiäisajan kristillisestä tapakulttuurista kiinnostuneille. Artikkelien kirjoittajat Tiina Haapsalo-Hyvönen, Marja-Kaisa Heikkinen, Martti Häkkänen, Marianne Kantonen, Veijo Koivula, Heli Mäkinen ja Hanna Pulkkinen edustavat kristillisen kasvatuksen ja juhlaperinteen asiantuntemusta niin luterilaisen kuin ortodoksisen kirkon puolelta. Kirjassa on myös upea nelivärikuvitus.

 

Laskiaisesta pääsiäisen iloon, Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCIV

ISBN 978-951-624-409-2Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.