SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Suomen Ekumeeninen Neuvosto yhteistyössä Helsingin yliopiston Ilmakehätutkimuskeskuksen (INAR), SITRA:n ja Kulttuurikeskus Sofian kanssa järjesti Sofia Forum Suomi -ilmastotapahtuman 9.–10.12.2019. Forumin loppuraportti julkaistiin 21.9.2020 SEN:n ilmastoseminaarissa Helsingissä.  
Foorumin tavoite oli koota eri alojen yhteiskuntavaikuttajia ja asiantuntijoita keskustelemaan konkreettisia ratkaisumalleista maapallon suuren haasteen eli ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Sofia Forum Suomi keräsi noin sata osanottajaa luonnonkauniiseen kulttuurikeskus Sofiaan. 

Käsillä oleva julkaisu Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta - Kannustimet, kehittäminen ja sääntely 9.–10.12.2019 Pääviestit ja pohdintoja sisältää keskustelun tulokset.

Raportin on kirjoittanut ja koonnut Hanna K. Lappalainen, INAR, Helsingin yliopisto

Toimitustyö: Mari-Anna Auvinen ja Tuija Helenelund

Taitto: Emma Martikainen

Koko A5, 31 sivua 

 

Verkkojulkaisuna luettavissa ja tulostettavissa tältä sivulta.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja CXIII
ISBN 978-952-9529-76-6 (nid.)
ISBN 978-952-9529-77-3 (PDF)
ISSN 0784-350X (nid.)
ISSN 2670-2665 (PDF)

Sisältö

 • Yhteenveto
 • I Tausta
 • II Alustukset ja pääviestit
 • III Työryhmät ja pääviestit & pohdintoja
  Mikä estää teollisuuden ilmastotekoja?
  Mikä meitä estää vähentämästä kulutuksen päästöjä?
  Mikä meitä estää ohjaamasta päästöjä verotuksen avulla?
  Mikä meitä estää asettamasta tiukempia päästörajoja?
 • IV Sofia Earth Forum prosessista

Sofia Forum Suomi Yhdessa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.