SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Taivaallisen hyvä kirja

Taivaallisia naisia -kirjan kannessa kuvataan Marian ja Elisabetin kohtaaminen. Enkeli ilmestyy ja hämmentää näiden kahden naisen maanpäällisen elämän, ja tästä ilmestymisen hetkestä alkaa seikkailu, joka jatkuu edelleen.

 

Taivaallisia naisia käsittelee naisen asemaa eri kirkoissa ja tunnustuskunnissa. Kirjan on toimittanut Leena Mäkitalo. Kustantaja on Suomen Lähetysseura ja julkaisija Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN).

 

Artikkelien kirjoittajina on useita maamme kirkollisia vaikuttajanaisia, kuten sisar Benedicta Idefelt (kat.), nunna Kristoduli (ort.), Pirkko Lehtiö (lut.), Eila Helander (lut.), Iris Rajamaa (met.), 

Raili Palmunoksa (Pelastusarmeija).

 

Kirjan kiinnostava aineisto on koottu lähinnä SEN:n Naisjaoston seminaareista, joiden teemoja ovat olleet Naiset kirkollisina vaikuttajina, Naiset hengellisinä viestinviejinä, MoniNAISINA – arvokkaina sekä Naisten tie väkivallasta sovintoon.

 

Luvussa Tosi naisia kerrotaan naisista, jotka ovat olleet tienraivaajia kirkkojen ja tunnustuskuntien historiassa. Tällaisia ovat muun muassa varhaiskeskiajalla vaikuttanut opettaja, säveltäjä ja tiedenainen Hildegard von Bingen, 1900-luvun Amerikan katolisuuden ”radikaali sydän ja omatunto” Dorothy Day ja saman aikakauden ortodoksinen vaikuttajanainen, äiti Gavrilia Kreikasta. Pyhiä naisia ikonitaiteessa tuo kirkkoäidit kirkkoisien rinnalle, artikkelissa esitellään kolmekymmentä naispyhää. Protestanttisia naisia kirjassa edustavat metodistikirkon perustajan John Wesleyn äiti Susanna Wesley, Pelastusarmeijan perustajan William Boothin puoliso Catherine Booth, seitsemännen päivän adventistien voimahahmo Ellen G. White sekä uukuniemeläisen herätyksen johtaja Helena Konttinen.

 

Luvussa Toimen naisia kerrotaan Suomen Pelastusarmeijan naisten julistus- ja palvelutyöstä, suomalaisten metodistinaisten lähetystyöstä, Vapaakirkon lähetin Eila Hirvosen työstä Kongossa ja helluntailiikkeen naisevankelistoista. Muita teemoja ovat esimerkiksi naisten asema ortodoksisessa kirkossa ja ev.-lut. kirkon naistyö. Myös naisten säveltämä hengellinen musiikki tulee kirjassa esille.

 

Kirjan lopussa on ainutlaatuinen liite Suomessa toimivista ortodoksisista, katolisista ja luterilaisista naisyhteisöistä yhteystietoineen.

 

Kirjasta on hyötyä ja iloa naisille ja miehille. Sitä voidaan erinomaisesti hyödyntää myös koulujen uskonnonopetuksessa ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa.

 

Taivaallisia naisia (2006) toim. Leena Mäkitalo. Kustantaja: Suomen Lähetysseura. Julkaisija: Suomen ekumeeninen neuvosto, sidottu, 207 s. ISBN: 951-624-342-8Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.