SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toivoa on!

 

Toivon siemen on julkaisu Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) 50-vuotisesta taipaleesta. Kirjan kiintopiste on heinäkuussa 2009 Lyonissa Ranskassa pidetty EKK:n 13. yleiskokous, johon valtaosa artikkeleiden kirjoittajista osallistui. Tästä pisteestä Toivon siemenen artikkelit luovat katsauksia eurooppalaisen ekumenian menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

 

Euroopan kirkkojen konferenssi syntyi toisen maailmansodan jälkeiseen maailmaan, jossa rintamalinjat olivat vahvoja.


– Konferenssin suurin idea oli saada kirkot kohtaamaan toisensa poliittisista ja taloudellisesta ja ideologisista rajoista huolimatta. Euroopan kirkkojen konferenssi on aina puhunut koko Euroopan puolesta. Eurooppa ei ole vain Länsi- tai Itä-Eurooppa vaan tietty kokonaisuus, tiivistää Risto Cantell EKK:n alkuperäistä tehtävää konferenssin syntyä taustoittavassa artikkelissa.

 

Historia ja nykyhetki kulkevat käsi kädessä myös – tai pitäisikö sanoa eritoten – ekumeniassa. Ekumenia voi toteutua vain katsomalla mennyttä ja nykyhetkeä totuudenmukaisesti.


Julkaisun artikkeleissa näkyy EKK:n menneisyys ja nykytila: sen synty kylmän sodan vaikeassa asetelmassa, sen asema yhtenäisen Euroopan puolustajana, sen taiteilu taloudellisen eriarvoisuuden luomissa ristivedoissa ja taistelu oikeudenmukaisemman maailman ja yhtenäisemmän Kristuksen kirkon puolesta. Asetelmat ovat välillä vaikeita, mutta kirjan viesti on yleiskokouksen viestin mukainen: Toivoa on! Kirjan jokainen artikkeli tarjoaa tavalla tai toisella uuden tulokulman juuri tähän teemaan.

 

EKK on parhaillaan ehkä historiansa merkittävimmän organisaatiouudistuksen kynnyksellä. Lyonin kokouksessa asetettiin Keskuskomitean alainen työryhmä arvioimaan uudelleen EKK:n tehtävää, visiota, strategisia tavoitteita sekä rakenteita. Seuraava yleiskokous vuonna 2013 tulee tekemään merkittäviä ratkaisuja keskuskomitean esityksen pohjalta. Toivon siemen tuo ajankohtaisia näkökulmia myös niille, jotka ovat kiinnostuneet eurooppalaisen ekumenian tulevaisuudesta.

 

Olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti.

(1. Piet. 3:15–16, EKK:n 13. yleiskokouksen viesti jäsenkirkoille)

 

Antti Siukonen

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja LXXXXIX

Kustantaja: Suomen Lähetysseura

 

ISBN 978-951-624-390-3

Nid. 111 s. Hinta: 19 e

 

Kirjakaupoista jaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.