SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus on perusoikeus 

 

Burkan käyttämistä koskeva keskustelu, minareettien rakentamiskielto, uskonnolliset koulut, uskonnollisten vähemmistöjen vainoaminen. Uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset päätyvät enenevässä määrin lehtien otsikoihin. Ihmetteletkö ehkä, mitä näistä kysymyksistä tulisi oikein ajatella? Pohditko, mitä uskonnon- tai vakaumuksenvapaus todella tarkoittaa?

 

Pieni opas uskonnonvapauteen selvittää, mitä kansainvälisessä oikeudessa ja Suomen lainsäädännössä säädetään uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta ja millaisia oikeudellisia arviointiperusteita käytetään sen arvioimiseksi, onko tietty uskonnon- tai vakaumuksenvapauden rajoitus sääntöjenmukainen vai ei.

 

Julkaisu on 19-sivuinen taskukirja, jota on helppo pitää mukana. Se on osa , Suomen kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjaa. Julkaisu perustuu Ruotsin lähetysneuvoston kirjaseen ja on ilmestynyt Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisusarjassa. Toimitustyöryhmään kuuluu kahdeksan uskonnonvapautta edistävää järjestöä.

 

Pieni opas uskonnonvapauteen

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.