SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapautta koskevat julkaisut

Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuoma avoimuus ja dynaamisuus luovat yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.

Vähemmistöjen tasaveroinen asema enemmistön rinnalla kertoo kaikkien hyvinvoinnista. Moniuskontoisuus ja monikulttuurisuus tulee nähdä voimavarana ja mahdollisuutena.

 

Uskontojen tuntemus ja niiden sanoman ymmärtäminen kuuluvat nykyaikaiseen yleissivistykseen.

Mitä paremmin ihmiset tuntevat oman identiteettinsä, sitä harvemmin he tuntevat vihaa toisia kohtaan. Mitä paremmin suomalaiset sisäistävät oman uskontonsa, sitä paremmin he ovat turvassa radikaalia propagandaa vastaan.

 

Suomen ja Euroopan Unionin yhteiskuntarauhaa vahvistetaan edistämällä koko ihmiskunnan hyvinvointia. Suomen on kohotettava profiiliaan kehityksen, rauhan ja ihmisoikeuksien eteenpäin viejänä. Se edesauttaa ihmiskunnan toimintakykyä yhteisten haasteiden, kuten sotien, köyhyyden ja ympäristökatastrofien edessä.

 

Uskontoasiantuntemus sekä uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien edistäminen kuuluvat osana ulko- ja kehityspolitiikkaan. Uskontojen yhteistyö Suomessa voi tarjota malleja vastaaville aloitteille muualla.

 


Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat: Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuom...
YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan uskonnon tai
vakaumuksen vapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Kuitenkin 3/4 maailman
väestöstä asuu maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vaka...
Burkan käyttämistä koskeva keskustelu,
minareettien rakentamiskielto, uskonnolliset koulut, uskonnollisten
vähemmistöjen vainoaminen. Uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset päätyvät
eneneväss...
Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin uskontojohtajat ovat 5. huhtikuuta 2011 yhdessä allekirjoittaneetlausunnon uskonnonvapauden puolestaUsko vapaasti - Tro fritt - Freedom of religion. Julistus on...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors