SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vanhempia julkaisuja

Tässä esittelyssä

  • Suomen Yleiskirkollisen Toimikunnan (SEN:n aikaisempi nimi) julkaisuja
  • SEN:n julkaisuja 1962-1976
  • Ekumeenisia asiakirjoja 1979-1983
  • Raporttisarja 1986-1989

I Kristus maailman toivo, Kirkkojen Maailmanneuvoston Evanstonissa Yhdysvalloissa 15.- 31.8.1954 pidetyn toisen yleiskokouksen asiakirjoja, 1955
X Yksi kirkko ja yksi usko - New Delhin yleiskokouksen arviointia, Nils Karlström, Aimo T. Nikolainen, Seppo A. Teinonen, 1962
XXI Keskelle elämää, Turun kirkkopäivät 1979, valmisteluaineisto, toim. Hannu Kuosmanen, Heikki Toivola, SKSK 1979
1 Joukkoviestinnän vastuu, toim. Jaakko Rusama, 1986

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.