SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Maria Sten: Plats för samtal om livet

Bild: Elena Tishkova/Pixabay

Det är igen dags för alla läsares eldorado, nämligen . Den går av stapeln den 28 – 31.10. De senaste femton åren har den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland varit en av utställarna och arrangörer av scenprogram på bokmässan.

 

I fjol höll bokmässan digitalt, i år är planen att mässan hålls fysiskt i Mässcentrum. Kyrkan har en monter där vi delar ut ”Livets vatten” och där det finns plats för möten och samtal. Vi ordnar också på de finlandssvenska scenerna Fiskehamnen och Blåbärslandet. Samtalen handlar om det mesta som rör livet. De utgår från aktuell litteratur kopplad till ämnen där vi som kyrka tror att vi har något att bidra med.

 

Vi ställer bland annat frågan om vad som händer i en familj där en medlem drabbas av obotlig cancer. I samtalet medverkar Fritjof Sahlström, Helena Salenius och Sara Grönqvist. Den dagsaktuella frågan om vaccin, om konspirationsteorier och om vem och vad vi kan lita på lyfts i ett samtal med bland annat Sixten Ekstrand och Jonas Jungar från svenska Yle.

 

Samhällskritik i senmodern tid dryftas av biskop Bo-Göran Åstrand, Mikael Kurkiala (kulturantropolog, Svenska kyrkan), universitetslektor Anna Henning och Bernt Österman som sammanställt en brevsamling av Georg Henrik von Wright. Mathias Rosenlund, som skrivit en bok om en ung man som blir porrberoende, samtalar med författaren och prästen Katarina Gäddnäs och skolkurator Henna Liljeström.

 

I höst kommer också en bok med andakter som sänts i YLE Vega ut. Andaktsredaktören Hedvig Långbacka samtalar med Jani Edström och Karin Erlandsson kring frågan om det går att vara djupt personlig i radion.

 

Böcker handlar om livet och den kristna tron handlar om livet. Därför går bokmässa och kyrka bra ihop. Genom åren har vi fått föra många fina samtal med människor om de mest varierande frågor. Samtalen har ägt rum både på scen, i kyrkans monter och i gångarna på mässan. Kort sagt där människor möts. Kyrkan är en del av kulturen i Finland och därför ska kyrkan finnas där kulturen diskuteras.

 

Kyrkans monter finns i Bokbyn och har nummer 7 G 99.  Du hittar mer info om kyrkans program på .

 

Maria Sten

 

 

* * *

 

Tyck gärna till i vår !

 

Här hittar du de tidigare inläggen på -bloggen:

 


Maria StenPräst, sakkunnig vuxna i kyrkan och kultur, ev.-luth. Kyrkostyrelsen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.