SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Medlemskapskretsen

Medlemmar

Till ordinarie medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära. Rådets möte godkänner ordinarie medlemmar på ansökan.

 

 

Observatörer

Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund,

som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

 

Partnerorganisationer

Som partnerorganisationer till rådet kan godkännas i Finland verkande registrerade föreningar och stiftelser som verkar för främjande av kristen enhet.

  • OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys


De ordinarie medlemmarna utnämner sina representanter för en treårsperiod enligt följande:
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: 20
ortodoxa kyrkan i Finland: 10
annan kyrka elle...
Observatörernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid rådets möte. Observatörerna kan utse representanter till ERF:s sektioner, där representanterna har rösträtt.
Partnerorganisationens representant har närvaro- och yttranderätt vid rådets möte.Partnerorganisationer kan utnämna representanter till rådets sektioner.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.